Τμήματα

Η δημιουργία των τμημάτων και του προγράμματος του σχολείου μας έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του σχολείου μας σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές που ορίζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας.

Α.Π.Σ. για μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες

Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Α.Π.Σ. Τυφλοκώφωσης

Α.Π.Σ. για μαθητές με Αυτισμό

Α.Π.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για μαθητές με Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση

Α.Π.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση

Διαφοροποιημένα  Α.Π.Σ. για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για Τυφλούς Μαθητές

Οδηγός για μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα


Τα τμήματα που λειτουργούν στο σχολείο μας έχουν στελεχωθεί από το εξειδικευμένο και κατάλληλα  καταρτισμένο εκπαιδευτικό μας προσωπικό. 

 

Τμήμα Εργοθεραπείας

Οι εργοθεραπευτές στα ειδικά σχολεία αξιολογούν τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητοκινητικές δεξιότητες των μαθητών με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές. Προσδιορίζουν τις ανάγκες των μαθητών και καθορίζουν τους στόχους αποκατάστασης των διαφόρων δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων(κινητικών, αντιληπτικών κ.α) που βοηθούν το μαθητή στη σχολική και κοινωνική προσαρμογή. Επιπλέον παρακολουθούν και εξετάζουν περιοδικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και ενημερώνουν τους γονείς για την εξέλιξη τους και για το πρόγραμμα εργοθεραπείας που εφαρμόζουν. Δίνουν τις καλύτερες συμβουλές, προκειμένου να έχει ο μαθητής την καλύτερη υποστήριξη στο σπίτι. 

Εργοθεραπεύτρια, Οικονομίδου Λευκοθέα

 

Τμήμα Κοινωνικής Λειτουργού

Οι κοινωνικοί λειτουργοί αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολείου, οικογένειας και των υπόλοιπων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με το παιδί και την οικογένεια καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν. Συντάσσουν το κοινωνικό ιστορικό των μαθητών. Εργάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, διοργανώνουν συγκεντρώσεις γονέων και έχουν την δυνατότητα να προγραμματίσουν επισκέψεις στις οικογένειες των μαθητών. Τέλος συντάσσουν εκθέσεις που αναφέρονται σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους όταν τους ζητηθεί.

Κοινωνική Λειτουργός, Μαρία Ασπρούδη

Τμήμα Σχολικής Νοσηλεύτριας

Ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή στις δομές ειδικής αγωγής είναι πολύ σημαντικός, καθώς προάγουν τη θετική ανταπόκριση των μαθητών στη φυσιολογική ανάπτυξη, την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού. Πιο ειδικά ο σχολικός νοσηλευτής είναι αρμόδιος για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ατυχήματος ή ασθένειας. Αξιολογεί την κατάσταση της υγείας του κάθε μαθητή μέσω του ιστορικού και της εξέτασης. Επιπλέον είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του φαρμακείου του σχολείου αλλά και την χορήγηση φαρμάκων των μαθητών. Επίσης είναι αρμόδιος και για την προστασία των μαθητών από τους κινδύνους του φυσικού περιβάλλοντος. Λειτουργεί ως προαγωγός της αυτοφροντίδας μέσω των οργανικών προγραμμάτων αγωγής υγείας. Η υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας επιδιώκει την ορθή υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών με σκοπό την ενίσχυση της υπευθυνότητας, αυτοπεποίθησης και γεννά την αλλαγή στον τρόπο ζωής των μαθητών μέσα από την βιωματική μάθηση. Τέλος, ο νοσηλευτής είναι και καθοδηγητής και πλοηγός των γονέων των παιδιών αφού ενημερώνει, συμβουλεύει για την κατάσταση της υγείας των παιδιών στο σχολείο.

Σχολική νοσηλεύτρια , Αβραάμ Γεωργία

Τμήμα Λογοθεραπείας

Η λογοθεραπεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας. Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές λόγου – ομιλίας – φωνής – μάσησης και κατάποσης των μαθητών του σχολείου μας. 

Λογοθεραπευτής, Δεσποτάκης Γιώργος

 

 

 

 

Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης

Βασικός σκοπός της λειτουργίας της ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών είναι η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών ικανοτήτων των μαθητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Ως προγράμματα πραγματοποιούνται: Συντονισμός ομάδων παιδιών/εφήβων: Στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών, επικοινωνιακών, συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών/ εφήβων μέσω της αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους. Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων: Στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί ομαλά σε κοινωνικά πλαίσια που συναντά στην καθημερινότητα του και στην ενίσχυση της αυτονομίας του. Ατομικές θεραπείες παιδιών, εργαστήρια και συμβουλευτική γονέων.

Ψυχολόγος, Μπούνου Χριστίνα

Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Το σχολείο μας διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο χώρο γυμναστηρίου τον οποίο ανανεώνουμε συνεχώς με σκοπό να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των μαθητών μας. Ο σκοπός της Ειδικής ή Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) δεν διαφοροποιείται από τον σκοπό της Φυσικής Αγωγής της τυπικής εκπαίδευσης που είναι η αρμονική σωματική ανάπτυξη, η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια των μαθητών καθώς και η ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. 

 

 

Τμήμα Πληροφορικής

Το σχολείο μας είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κάθε τάξη. Επιπλέον υπάρχει μια τάξη η οποία χρησιμοποιεί διαδραστικό πίνακα και υπάρχει πρόβλεψη για να αποκτήσουν και οι υπόλοιπες τάξεις.