Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης

 Στο πλαίσιο των Σχολικών Προγραμμάτων το σχολείο μας πραγματοποιεί μια ενταξιακή δράση σε συνεργασία με το 2ο Δ.Σ Κορίνθου η οποία θα ξεκινήσει το τελευταίο τετράμηνο του σχολικού έτους 2018-2019. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας και υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Διευθύντρια κ.Τσάκωνα Παναγιώτα.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά τη συνεκπαίδευση των μαθητών του σχολείου μας μέσα στο γενικό σχολείο. Με την συνεκπαίδευση εννοούμε την προσπάθεια συνύπαρξης μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης με μαθητές χωρίς δυσκολίες μέσα σε συνηθισμένες σχολικές τάξεις, όπως διατυπώθηκε στη Διεθνή Σύνοδο της Σαλαμμάνκας το 1985.

Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος, που επίσης αποτελεί βασική αρχή της Συνεκπαίδευσης, είναι πως όλοι οι μαθητές οφείλουν να είναι αλλά και να αισθάνονται ισότιμα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφορετικότητας αλλά και στην καλλιέργεια σεβασμού κι ενσυναίσθησης. Προσδοκούμε οι μαθητές να εξελιχθούν τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Πιστεύουμεότι η ένταξη στο γενικό πλαίσιο θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των μαθητών μας γεγονός που θα δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα στην κοινωνικοποίηση τους και θα δημιουργήσει κίνητρα εξέλιξης στο μαθησιακό τομέα.