Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής

Η Μουσικοκινητική Αγωγή συνδυάζει τα μαθήματα της Γυμναστικής και της Μουσικής με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. Η σύνδεση ρυθμού, κίνησης και ήχου δίνει ένα πιο διασκεδαστικό χαρακτήρα στο μάθημα και η γνώση προσφέρεται με τη μορφή παιχνιδιού. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα και γρηγορότερα μέσα από το παιχνίδι.

Το πρόγραμμα Μουσικοκινητικής αγωγής εφαρμόζεται στο σχολείο μας κάθε Τετάρτη με υπεύθυνη του προγράμματος τη μουσικό του σχολείου Κολαζά Θέμιδα σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Μεσίδου Ιωάννα και τον Καραπανάγο Βασίλη που ανήκει στο ΕΒΠ του σχολείου μας.

Μέσα από τη μουσική, το χορό, την κίνηση και το τραγούδι οι μαθητές θα εξοικονομηθούν με τις έννοιες της πειθαρχίας και της υπομονής ενώ θα χαλαρώσουν και θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους κ το σώμα τους. Επιδιώκουμε να αγαπήσουν την μουσική και να μάθουν να δημιουργούν μέσα από αυτήν. Μέσα από τη βίωση του ρυθμού της μουσικής θα αποκτήσουν καλύτερη σχέση με το σώμα τους, τις κινήσεις τους, θα εναρμονιστούν με τον ήχο και θα συντονιστούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους. Με αυτό τον τρόπο θα καλλιεργήσουν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Στόχος μας επίσης είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω του τραγουδιού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τεχνική του αυτοσχεδιασμού όπου οι μαθητές θα αναπτύξουν την φαντασία τους και την ελεύθερη έκφραση τους που θα τους βοηθήσει γλωσσικά αλλά και συναισθηματικά.