Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου και Κολοκοτρώνη

T.K: Κόρινθος, 20100

Τηλέφωνο: 2741020778

e-mail: mail@dim-eid-korinth.kor.sch.gr