Εξωτερικό Πρόγραμμα

Στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας το σχολείο μας πραγματοποιεί ένα Εξωτερικό Πρόγραμμα με υπεύθυνους τη Κοινωνική Λειτουργό, Ασπρούδη Μαρία και τη Ψυχολόγο, Μπούνου Χριστίνα.

Βασικός στόχος του εξωτερικού προγράμματος είναι η ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση των μαθητών μας στον κοινωνικό ιστό.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός κάθε Τετάρτη προγραμματίζονται επισκέψεις και δραστηριότητες εκτός του χώρου του σχολείου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διαφορετικές τάξεις και ομάδες μαθητών κάθε φορά.

 

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.