Ιστορικό

Ιστορία του Σχολείου μας, λειτουργία και εκπαίδευση των μαθητών

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού είναι δημόσιο σχολείο Ειδικής Αγωγής & Εκ/σης, που ιδρύθηκε το 1988. Στην αρχή ήταν 2/θέσιο, στη συνέχεια έγινε 4/θέσιο και από το 2002 6/θέσιο. Με το ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016 η οργανικότητά του αυξήθηκε και έγινε 7/θέσιο. Κατόπιν, με το ΦΕΚ 3028/Β/21-07-2020 έγινε 8/θέσιο.

Σήμερα, λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών που φοιτούν σε αυτό, λειτουργεί με 10 τμήματα και είναι στελεχωμένο με όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται για τις ΣΜΕΑΕ. Μέσα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού ιδρύθηκε και από το 2001 λειτουργεί Ειδικό Νηπιαγωγείο.

Στην αρχή, το πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Σχολείων ήταν διαφορετικό από το σημερινό. Σήμερα, η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Ελλάδα διαθέτει δικό της Νομικό Πλαίσιο.

Το Σχολείο μας λειτούργησε πρώτη φορά στην διεύθυνση Μακεδονίας 31. Οι μαθητές και η οργανικότητα σταδιακά αυξάνονταν και έτσι μεταστεγάστηκε σε δικό του κτίριο στη διεύθυνση Ηπείρου 189 & Καρδίτσας. Το διδακτήριο αυτό, εξαιτίας σεισμού, κρίθηκε ακατάλληλο και το σχολείο φιλοξενήθηκε, προσωρινά για λίγους μήνες, σε αίθουσες του 4ου & 7ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού.

Από το 2006 έως το 2020, το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού στεγάστηκαν σε λυόμενες κατασκευές. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονταν προσωρινά τοποθετημένες σε χώρο του Δήμου Κορυδαλλού στην ταχ. δ/νση: Πλαταιών και Πάροδος Σολωμού,  τ. κ. 18121.

Από τον Σεπτέμβριο 2020, το 1ο Ειδικό Δημοτικό και το Ειδικό Νηπιαγωγείο μεταφέρθηκαν στο νέο σύγχρονο διδακτήριο στην οδό Σταματοπούλου & Διογένους στον Κορυδαλλό.

Από την αρχή της λειτουργίας του Σχολείου μας, στόχος των Εκπαιδευτικών και των Ειδικοτήτων ήταν και είναι να προσφέρουν ευκαιρίες στους μαθητές μας, μέσα από προγράμματα, δράσεις και παρεμβάσεις, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο τόσο τους μαθητές μας, όσο και  τις οικογένειές τους.

Στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 6 έως 14 ετών, ενώ στο Ειδικό Νηπιαγωγείο, που λειτουργεί μέσα στη σχολική μας μονάδα, οι μαθητές είναι ηλικίας από 4 έως 6 ετών.

Το 1o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού παρέχει Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και μακροπρόθεσμα στο κοινωνικό σύνολο.

Σε όλους του μαθητές μας παρέχεται συστηματική, επιστημονική και προγραμματισμένη υποστήριξη τόσο από το εκπαιδευτικό όσο και από το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και μεθόδους  διδασκαλίας, καθώς και με τη χρήση ειδικού διδακτικού και εποπτικού υλικού.

Αξιολογούνται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, προσφέρεται παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και πρόγραμμα αυτοεξυπηρέτησης και άσκηση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής. Επίσης, εκπονούνται προγράμματα καινοτόμων δράσεων. Το σχολείο συμμετείχε σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως στο Πρόγραμμα Comenius διάρκειας 2 ετών (1/8/2012 έως 31/7/1014), με τίτλο «Γεύσεις της Ευρώπης» και στο Πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 30 μηνών (1/9/2015 – 28/2/2018), με τίτλο «Artemotion Xpress in Europe».

Το σχολείο μας είναι πλέον λειτουργικά 10θέσιο με τον αντίστοιχο αριθμό υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τμημάτων. Το έργο τους επίσης προσφέρουν οι Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων (γυμναστής, μουσικός, εικαστικός, θεατρολόγος, ειδικός πληροφορικής), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής, νοσηλευτής) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές και τα προγράμματα του σχολείου μας.  Όλοι έχουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι μαθητές του Σχολείου μας έχουν ξεχωριστές ικανότητες και δεξιότητες. Σκοπός μας είναι να τους δώσουμε τις κατάλληλες ευκαιρίες, ώστε να τις αξιοποιήσουν.

Αφήστε μια απάντηση