ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAGOS 2013 – 2014

Το MAGICAL είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο ερευνά τη συνεργατική σχεδίαση εκπαιδευτικών παιχνιδιών για μαθητές της πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ερευνά τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει το πρόγραμμα αυτό στη μάθηση και ιδιαίτερα την υποστήριξη βασικών δεξιοτήτων, όπως η στρατηγική σκέψη και η δημιουργικότητα.

Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκε ένα ειδικό λογισμικό περιβάλλον σε ένα παιχνίδι για μαθητές και εκπαιδευτικούς, που ονομάζεται MAGOS και είναι διαθέσιμο σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Μέρος της βασικής αποστολής του  MAGOS, είναι ο σχεδιασμός και η οργάνωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων, που στηρίζεται  στη συνεργατική σχεδίαση του παιχνιδιού. Ως εκ τούτου, το έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών με στόχο την εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία σχεδιασμού του λογισμικού περιβάλλοντος του παιχνιδιού.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν η λογοθεραπεύτρια του σχολείου Μίχα Ασημίνα και η εργοθεραπεύτρια Μουρελάτου Σταμούλα. Συμμετείχαν τρείς μαθητές της ανώτερης βαθμίδας που με τη δική μας καθοδήγηση σχεδίασαν διάφορα παιχνίδια. Τέλος, το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με 300 ευρώ που διατέθηκαν για τις ανάγκες των τμημάτων της Λογοθεραπείας και της Εργοθεραπείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Magos μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.magical-project.net/?q=game

Αφήστε μια απάντηση