ARTEMOTION XPRESS IN EUROPE

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού θα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ κατόπιν έγκρισης της αίτησής μας απο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 μήνες (1/9/2015 – 1/3/2018). Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 6 συνολικά χώρες με τους εξής συντονιστές: Γερμανία – Ms Heike Eichbauer, δασκάλα ειδικής αγωγής, Πολωνία –  Ms Patrycja Pytlik, δασκάλα ειδικής αγωγής, Ρουμανία – Ms Mariana Hertoiu, λογοθεραπεύτρια, Σλοβενία – Ms Tanja Nikolovski, δασκάλα ειδικής αγωγής, Ισπανία – Mr Rodrigo Fafian Amado, δάσκαλος/ συντονιστής ΤΠΕ, με συντονίστρια χώρα την Ελλάδα και γενική συντονίστρια του προγράμματος την Κα. Μουρελάτου Σταμούλα, Εργοθεραπεύτρια του σχολείου μας. Ο τίτλος του προγράμματός μας είναι: «Artemotion Xpress in Europe» και υπόσχεται πολύ τέχνη, κίνηση, συναίσθημα, διαδραστικότητα, ζωντάνια, εκπαίδευση, δημιουργικότητα, φαντασία και συνεργασία.

Είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να χρησιμοποιήσει την τέχνη για την έκφραση του συναισθήματος των παιδιών με ειδικές ανάγκες ενώ ταυτόχρονα θα υποβοηθήσει κι όλους τους υπόλοιπους τομείς της ζωής τους όπως την σχολική ζωή, την οικογενειακή ζωή, την κοινωνική ζωή.

Οι λόγοι που επιλέξαμε αυτό το πρόγραμμα είναι γιατί στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η εκπαίδευση για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες δεν είναι τόσο αναπτυγμένη όσο θα έπρεπε να είναι. Τα σχολεία για μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες παρέχουν περιορισμένες ευκαιρίες σε σχέση με τα τυπικά σχολεία όσον αφορά στις Τέχνες, το Ευρωπαϊκό/Διεθνές περιβάλλον καθώς επίσης και στην ποιότητα ζωής. Επιπροσθέτως, οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εμπειρία του προσωπικού χωρίς να εφαρμόζονται γενικότερα σε Εθνικό ή Διεθνές επίπεδο.

Επομένως, η ανάγκη για καινοτόμα προγράμματα, που θα δρουν ως βοηθητικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστημάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκό, είναι προφανής και απαραίτητη.

Η επιθυμία για τη δημιουργία ενός προγράμματος στο οποίο θα συμμετέχουν συνάδελφοι που απασχολούνται μόνο στην Ειδική Αγωγή, ήταν ο κύριος λόγος για την καθίδρυση αυτής της συνεργασίας. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως οι Τέχνες (Μουσική, Χορός, Θέατρο, Φωτογραφία, Χειροτεχνία, Ποίηση κ.α.) και τα Συναισθήματα (αναγνώριση και έκφραση) δεν είναι συνυφασμένα μόνο με την καθημερινή ζωή του καθενός, αλλά αποτελούν κι έναν εξαιρετικό τρόπο για να κερδίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας καθώς και να εμπλουτίσουμε την εξωσχολική τους καλλιέργεια.

Όλα τα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν εκπαίδευση αποκλειστικά σε μαθητές με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 3 έως 18 ετών, με ποικίλες διαγνώσεις. Τα παρόμοιου τύπου εκπαιδευτικά ιδρύματα δρουν προς όφελος μας, καθώς έχουμε κοινά προβλήματα και περιορισμούς στην εργασία μας, κοινή φιλοδοξία να παρέχουμε ότι καλύτερο στους μαθητές μας και κοινή «δίψα» για τον εμπλουτισμό του επαγγελματικού μας ρεπερτορίου με καινοτόμες εκπαιδευτικές και θεραπευτικές μεθόδους.

Ο συνδυασμός των διαφόρων προγραμμάτων σπουδών και της μεθοδολογίας που κάθε ίδρυμα εφαρμόζει σχετικά με τις Τέχνες, θα προσφέρει ένα νέο θεραπευτικό εργαλείο ικανό να εφαρμοστεί και σε άλλα σχολεία ή ιδρύματα. Επίσης, οι Τέχνες θα βοηθήσουν τη διδασκαλία βασικών εκπαιδευτικών μαθημάτων, όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, η φυσική κτλ.

Αυτή η κοινή γνώση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών θα προωθήσει τις αναπτυξιακές δεξιότητες των μαθητών, όπως η συναισθηματική ανάπτυξη, οι κινητικές δεξιότητες, οι γνωστικές και αντιληπτικές ικανότητες και οι επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες. Θα διευκολύνει επίσης το φάσμα των γνώσεων των μαθητών μας, τις κοινωνικές τους δεξιότητες, καθώς και την σωματική τους υγεία και ευεξία. Θα ενισχύσει τη γνώση και την κατανόηση του ρόλου και της ταυτότητάς τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Έχουμε την πεποίθηση ότι το έργο αυτό θα επιφέρει πρόοδο στην ανάπτυξή τους, που θα αφορά όλες τις πτυχές της ζωής (σχολείο, οικογένεια, κοινωνική, προσωπική ζωή).

Θεωρούμε πως όλα τα παραπάνω, αναμφίβολα, προωθούν την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Οραματιζόμαστε πως το πρόγραμμα “Artemotion Xpress in Europe”, θα προσφέρει στους μαθητές μας τη δυνατότητα να μάθουν για άλλους πολιτισμούς και να αναπτύξουν προσωπικές σχέσεις με άλλους μαθητές από την Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να εμφυτεύσουμε την ιδέα της χρησιμοποίησης διαφόρων ειδών Τέχνης ως μια νέα/σύγχρονη μέθοδο μάθησης/διδασκαλίας στην ειδική εκπαίδευση των μαθητών με διαφορετικά είδη αναπηρίας.

Οι δραστηριότητες που έχουμε προσεκτικά και λεπτομερώς προγραμματίσει, είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και έχουν ως στόχο να δώσουν ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν αλλά και να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, καλύπτοντας όλες τις ηλικίες, από την παιδική ηλικία έως τα τέλη της εφηβείας. Θα δώσουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις τους και να τις εκφράσουν με ποικίλους, δημιουργικούς τρόπους. Φύλλα εργασίας, παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, προβολές βίντεο, βιβλία, κινηματογράφηση και δημιουργικότητα θα μας βοηθήσουν στην πορεία.

Κάθε συμμετέχον μέλος θα εργαστεί για το έργο μέσα στην τάξη, αλλά και σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, σε ειδικές περιπτώσεις, με μαθητές και γονείς, θα ενισχύσει την υλοποίηση των στόχων μας στο σπίτι και στην κοινότητα.

Το έργο θα ωφελήσει το προσωπικό του κάθε σχολείου και της κοινότητας. Το προσωπικό του σχολείου θα γνωρίσει νέες διδακτικές μεθόδους, εργαλεία , παιδαγωγικές προσεγγίσεις για να μάθει και να εφαρμόσει, ενώ για την κοινότητα θα προκύψουν ευκαιρίες για την καταπολέμηση της διαφορετικότητας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης του πληθυσμού των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η χρησιμότητα των Τεχνών στην εκπαίδευση και η σημασία τους στην άτυπη εκπαίδευση των μαθητών, Θα αναγνωριστεί και εκτιμηθεί από το ευρύ κοινό, μέσα από εκθέσεις, συνεργασίες, διαγωνισμούς τέχνης και δημοσιεύσεις στον Τοπικό Τύπο.

Η φιλοδοξία μας για το πρόγραμμα είναι να ενισχυθεί η πρόοδος των μαθητών μας σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξής τους, κάνοντάς τους δέκτες σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Αυτοί θα είναι οι πρωτοπόροι των διαφόρων καινοτόμων εκπαιδευτικών διαδρομών. Θα αποκτήσουν μια Ευρωπαϊκή ταυτότητα, θα γίνουν αποδεκτοί ως ισότιμοι πολίτες της κοινότητας, του Έθνους και της Ευρώπης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με αποτελέσματα πολύτιμα, τόσο σε προϊόντα αλλά και σε μεθόδους για όλους τους συμμετέχοντες και τους αποδέκτες, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν απόλυτα τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές συνθήκες, επηρεάζοντας όχι μόνο τους μαθητές και το προσωπικό, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση.

artemotin xpress

Δημοσίευση από την Μουρελάτου Σταμούλα, εργοθεραπεύτρια.

Αφήστε μια απάντηση