ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Λίγα λόγια για τα σχολεία της σύμπραξης

 

greece

Ελλάδα:

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, στην Αθήνα, είναι ένα δημόσιο σχολείο που παρέχει Ειδική Εκπαίδευση σε 45 μαθητές ηλικίας 6 έως 14 ετών, με αναπτυξιακές διαταραχές όπως: διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, σύνδρομο Down, ψυχοκινητική καθυστέρηση, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές συμπεριφοράς.

Όλοι οι μαθητές μας υποστηρίζονται από την διεπιστημονική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει: εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, εργοθεραπεύτρια, λογοθεραπεύτρια, εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής και ειδικό αγωγής προσωπικής υγιεινής.

Ο κάθε μαθητής ακολουθεί ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στις ικανότητες, δεξιότητες και ανάγκες του. Όλοι οι μαθητές μας λαμβάνουν συστηματική, επιστημονική και συνδυασμένη υποστήριξη με τα προγράμματα ειδικής αγωγής, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τη χρήση βοηθημάτων και εργαλείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Όλα τα προγράμματά μας υποστηρίζονται με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής.

Το σχολείο μας συστεγάζεται με το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού.

Η γενική συντονίστρια του προγράμματος και της Ελλάδας είναι η Κυρία Μουρελάτου Σταμούλα, Εργοθεραπεύτρια στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού.

Flag_of_Germany

Γερμανία:

Το Σχολείο Karl-Georg-Haldenwang, στο Bad Teinach- Zavelstein της Γερμανίας, είναι ένα ειδικό σχολείο για παιδιά και εφήβους ηλικίας 6-19 ετών. Είναι διαιρεμένο σε τρία τμήματα-βαθμίδες, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών: 4 χρόνια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 5 χρόνια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3 χρόνια επαγγελματικής κατάρτισης.

Στο σχολείο μας φοιτούν 110 μαθητές με ένα μεγάλο εύρος ειδικών αναγκών, από ελαφριά ως σοβαρή νοητική υστέρηση, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, σύνδρομο Down, οι οποίες πολλές φορές συνοδεύονται από σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. Περίπου 30% των μαθητών προέρχονται από περιβάλλον μεταναστών. Στο σχολείο συστεγάζονται νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής καθώς και τμήμα πρώιμης παρέμβασης.

Καθοδηγητικό ρόλο για την λειτουργία του σχολείου μας παίζουν 5 βασικές αρχές, όπως έχουν διαμορφωθεί από το προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς τους: Όλοι είναι σημαντικοί. Όλοι προσπαθούν να κατανοήσουν και όλοι επικοινωνούν με το δικό τους διαφορετικό τρόπο. Όλοι ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο ανεξάρτητης διαβίωσης. Όλοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Όλοι συνεισφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη διαδικασία της εκπαίδευσης.

Η συντονίστρια του προγράμματος στην Γερμανία, είναι η κυρία Heike Eichbauer, δασκάλα ειδικής αγωγής στο σχολείο Karl – George – Haldenwang.

poland

Πολωνία:

Το Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 στο Bytom της Πολωνίας, είναι ένα ίδρυμα για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που ποικίλουν από ελαφριές ως μέτριες αναπτυξιακές διαταραχές. Αποτελείται από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επιπέδου γυμνασίου). Εκτός από τις νοητικές διαταραχές, οι μαθητές μπορεί να αντιμετωπίζουν συναισθηματικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς και έτσι, αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού και εξαχρείωσης. Υπάρχουν, επίσης, μαθητές με διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος.

Έχουμε 150 μαθητές ηλικίας 6–20 ετών, με τους οποίους εργάζονται εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, θεραπευτές, φυσιοθεραπευτές.

Το σχολείο βρίσκεται σε μια πόλη με υψηλό ποσοστό ανεργίας και κοινωνικό-οικονομικής υποβάθμισης λόγω των μόνιμων αλλαγών στην τοπική οικονομία. Η πλειοψηφία των μαθητών του σχολείου προέρχονται από κοινωνικό-οικονομικά μειονεκτικές περιοχές, και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο κοινωνικής παθολογίας. Υπάρχουν πολλά κοινωνικά ορφανά παιδιά, τα οποία διαμένουν στα τοπικά οικοτροφεία.

Η συντονίστρια του προγράμματος στην Πολωνία, είναι η Κυρία Pytlik Patrycja, δασκάλα ειδικής αγωγής στο Zespol Szkol Specjalnych no.6.

romania

Ρουμανία:

Το Σχολείο Ενσωμάτωσης (School Centre for Inclusive Education) No 1 στο Sibiu της Ρουμανίας είναι ένα ειδικό σχολείο για παιδιά με μέτριες και σοβαρές νοητικές διαταραχές, καθώς και με σχετικές δυσκολίες. Έχουμε περίπου 180 μαθητές με ειδικές ανάγκες, και τάξεις από το νηπιαγωγείο μέχρι την 8η βαθμίδα. Το σχολείο επίσης παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές με ειδικές ανάγκες που έχουν ενσωματωθεί σε σχολεία γενικής παιδείας, μέσω εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης.

Μερικές από τις τάξεις είναι εξειδικευμένες για μαθητές με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Εκτός από αυτούς τους μαθητές, οι οποίοι πάσχουν από ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών, όπως νοητική ανεπάρκεια, διαταραχές των αισθήσεων (τυφλοί, κωφοί), σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, αυτιστικά στοιχεία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, κλπ, το σχολείο παρέχει εκπαίδευση σε παιδιά με σοβαρά κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα, όπως φτώχεια, αλκοολισμό, κλπ. Στο σχολείο μας, ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των μαθητών είναι καταγωγής Roma, ενώ το ποσοστό των κοινωνικά μειονεκτούντων μαθητών βρίσκεται περίπου στο 70%.

Οι εκπαιδευτικοί είναι ανώτατης εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ψυχολογία, την ψυχοπαιδαγωγική, την εργοθεραπεία, τη λογοθεραπεία, τις τέχνες, την κινησιοθεραπεία. Διαθέτουμε εκπαιδευτικούς με εμπειρία στο να εργάζονται με μη ομιλούντα παιδιά (λόγω αυτισμού, σοβαρής εγκεφαλικής παράλυσης, συνδρόμου Down, κλπ), οι οποίοι χρησιμοποιούν την ολιστική προσέγγιση επικοινωνίας: νοηματική γλώσσα, νοηματικό αλφάβητο, εικονίδια, σύμβολα, λόγο, κλπ.

Η συντονίστρια του προγράμματος στην Ρουμανία είναι η Κυρία Mariana Hertoiu, δασκάλα ειδικής αγωγής στο σχολείο Ενσωμάτωσης.

slovenia

Σλοβενία:

Το Δημοτικό Σχολείο Dr. Ljudevita Pivka στο Ptuj της Σλοβενίας είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα για παιδιά με νοητικές διαταραχές.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου περιλαμβάνουν τα παρακάτω προγράμματα:

– προσωπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου: βαθμίδες 1 έως 9. Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με ελαφρά νοητικά προβλήματα.
– το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βαθμίδες 1 έως 6, που απευθύνεται σε παιδιά με μέτρια, σοβαρά και πολύ σοβαρά νοητικά προβλήματα. Το πρόγραμμα σπουδών είναι τροποποιημένο και εξατομικευμένο, όπως προτείνει η εκπαιδευτική ομάδα και αποδέχονται οι γονείς των μαθητών.

Πεδία δραστηριοτήτων:
• Δημοτικό σχολείο χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου ( OŠ PP NIS)
• Τμήματα για εκπαίδευση και εξάσκηση (OVI)
• Εξειδικευμένη κινητή παιδαγωγική υπηρεσία (MSP )
• Τμήμα φροντίδας μετά το σχολείο (OPB)

Προσωπικό:

• οι επαγγελματίες που εργάζονται στο ίδρυμα είναι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ψυχολόγος και εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, βιβλιοθηκάριος, ειδικοί εκπαιδευτικοί της κινητής υπηρεσίας, οι οποίοι βοηθούν μαθητές με συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες.
• στο ολοήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, επίσης, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και η διοίκηση.
• οι δραστηριότητες που περιγράφονται χρηματοδοτούνται κυρίως από το Υπουργείο Παιδείας (σε κρατικό επίπεδο) και σε μικρότερο ποσοστό από τους Δήμους από τους οποίους προέρχονται οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο (σε τοπικό επίπεδο).

Όλο το προσωπικό του είναι εκπαιδευμένο στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ενεργής συμμετοχής και χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων για κάθε μαθητή, καθώς και για την προαγωγή και ενθάρρυνση της επικοινωνίας και των συναισθημάτων.

Συντονίστρια του προγράμματος στην Σλοβενία είναι η κυρία Tanja Nikolovski, δασκάλα ειδικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο Dr. Ljudevita Pivka.

spain

ΙΣΠΑΝΙΑ:

Το CEE Can Rigol είναι ένα δημόσιο ίδρυμα ειδικής εκπαίδευσης στο El Prat de Llobregat, μια μικρή επαρχία της Βαρκελώνης, με πληθυσμό 63.400 άτομα. Το ίδρυμα δέχεται μαθητές από το El Prat de Llobregat, αλλά και από άλλες κοντινές περιοχές.

Το CEE Can Rigol παρέχει ειδική εκπαίδευση και βοήθεια σε 95 μαθητές, ηλικίας 3 έως 21 ετών, με διάφορες διαταραχές και δυσκολίες, ποικίλης κοινωνικό-οικονομικής προέλευσης.

Όλοι οι μαθητές υποστηρίζονται από μια διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από εκπαιδευτικούς και βοηθούς ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και επίσης επαγγελματικές οι οποίοι εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες, όπως ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και ειδικούς εκπαιδευτικούς για παιδιά με προβλήματα όρασης.

Η υποδομή του σχολείου παρέχει διάφορες αίθουσες με διαδραστικούς πίνακες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιπλέον, το ίδρυμα διαθέτει βιβλιοθήκη, πολυαισθητηριακή αίθουσα, αίθουσα-κουζίνα, τραπεζαρία, αίθουσα φυσιοθεραπείας, γυμναστήριο και αίθουσες για τους λογοθεραπευτές. Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχει μεγάλος προαύλιος χώρος και διάφορα άλλα γραφεία.

Συντονιστής του προγράμματος στην Ισπανία είναι ο κύριος Rodrigo Fafian Amado, δάσκαλος και συντονιστής ΤΠΕ ΣΤΟ CEE Can Rigol.

Δημοσίευση από την Μουρελάτου Σταμούλα, εργοθεραπεύτρια.

Αφήστε μια απάντηση