ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ – Διεθνικές δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

Σε αυτό τον τομέα σας παρουσιάζουμε τις βραχυπρόθεσμες κοινές δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού, το πρόγραμμα που ακολουθήσαμε, τα σεμιάρια και τα εργαστήρια στα οποία λάβαμε μέρος, τα σχολεία και τους μαθητές που επισκεφτήκαμε. 

Ακολουθείστε τα αναδυόμενα παράθυρα στα δεξιά όπου περιγράφονται αναλυτικά οι κινητικότητες.

Αφήστε μια απάντηση