2η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 10-14/10/2016

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση των συντονιστών πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στην Ρουμανία και χωρίς επιπλέον επιχορήγηση απο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Περισσότερες πληροφορίες για την κινητικότητα αλλά και τη συνάντηση των συντονιστών μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Κινητικότητα στην Ρουμανία και συνάντηση συντονιστών