ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ – Meetings

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe” διοργανώθηκαν τρεις (3) διακρατικές συναντήσεις συντονιστών (Coordinators meetings).

Οι συναντήσεις αυτές είχαν ως στόχο να συναντηθούν οι συντονιστές του προγράμματος των εταιρικών σχολείων για να συζητήσουν για θέματα σημαντικά που αφορούσαν την υλοποίηση του προγράμματος, τις δραστηριότητες και όλα τα θέματα που προέκυπταν συν το χρόνο.

Πραγματοποιήθηκαν τρείς συνολικά συναντήσεις όπως είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μας αίτηση προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Η πρώτη στην Ελλάδα, η δεύτερη στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς μας εκεί και η τρίτη στην Ισπανία.

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε για καθεμία απο τις συναντήσεις μας ξεχωριστώ επιλέγοντας απο την μπάρα δεξιά.

Αφήστε μια απάντηση