ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ YOUTUBE

Παρακαλούμε ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε όλα τα βίντεο όλων των εταιρικών σχολείων που αφορούν τα αποτελέσματα του Ευρωπαικού μας προγράμματος “Artemotion Xpress in Europe”

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ