ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – EVALUATION OF THE PROJECT

Για την αξιολόγηση του προγράμματός μας με στόχο να μετρηθεί το ποσοστό επιτυχίας των διακρατικών συναντήσεων, των βραχυπρόθεσμων εκπαιδευτικών κινητικοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και των δραστηριοτήτων μας, δημιουργήσαμε 6 αξιολογητικά έντυπα:

In order to assess the grade of success of our project concerning the transnational project meetings, the short term joint staff training and learning activities and the activities, we have developed 6 questionnaries:

Q1.  EVALUATION OF THE MEETING-coordinators

Q2.1 EVALUATION OF THE SHORT TERM JOINT STAFF LEARNING – TRAINING EVENT – coordinators

Q2.2 EVALUATION FORM FOR THE PARTICIPANTS TO THE MOBILITY-participants

Q4. QUESTIONNAIRE FOR THE EVALUATION OF THE ACTIVITIES ADDRESSED TO THE SCHOOL STAFF

Q5. QUESTIONNAIRE FOR THE EVALUATION OF THE ACTIVITIES ADDRESSED TO THE STUDENTS

Q6. QUESTIONNAIRE FOR THE EVALUATION OF THE PROGRAMME ADDRESSED TO THE PARENTS

Τα αξιολογητικά έντυπα αποδυκνείουν τα επιτεύγματα του προγράμματός μας καθώς προσεγγίζουν το 100% επιτυχίας.

The questionnaries prove the achievments of our project as they reach almost 100% of success.

MEETINGS

Coordinators evaluation of coordinators official meeting in Athens

 

Coordinators evaluation of coordinators meeting in Poland

Coordinators evaluation of coordinators meeting in Spain

 

Coordinators evaluation of coordinators official meeting in Romania

 

Coordinators evaluation of coordinators meeting in Germany

Coordinators evaluation of coordinators meeting in Slovenia

Coordinators evaluation of coordinators meeting in Greece

 

Coordinators evaluation of coordinators official meeting in Barcelona

MOBILITIES

Coordinators evaluation of training events in Poland

Participants evaluation of training events in Poland

 

Coordinators evaluation of training events in Spain

Participants evaluation of training events in Spain

 

Coordinators evaluation of training events in Romania

Participants evaluation of training events in Romania

 

Coordinators evaluation of training events in Germany

Participants evaluation of training events in Germany

 

Coordinators evaluation of training event in Slovenia

Participants evaluation of training event in Slovenia

 

Coordinators evaluation of training event in Greece

Participants evaluation of training event in Greece

PARENTS EVALUATION

Parents -cross countries evaluation for 2015-2016

Parents -cross countries evaluation for 2016-2017

Parents -cross countries evaluation 2017-2018

 

ACTIVITIES

Activity 1:- “Getting to know each other” -” I will show you where I am from”.

Act1 -cross countries evaluation for Q4

Act1 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act1 -cross countries evaluation for Q5

Act1 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 2.1: “Christmas journalist”

Act2.1 -cross countries evaluation for Q4

Act2.1 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act2.1 -cross countries evaluation for Q5

Act2.1 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 2.2: “Christmas dance”

Act2.2 -cross countries evaluation for Q4

Act2.2 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act2.2 -cross countries evaluation for Q5

Act2.2 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 3: “The materials are playing with the emotions”

Act3 -cross countries evaluation for Q4

Act3 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act3 -cross countries evaluation for Q5

Act3 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity4: “Face puzzle”

Act4 -cross countries evaluation for Q4

Act4 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act4 -cross countries evaluation for Q5

Act4 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 5.1: “Painting music”

Act5.1 -cross countries evaluation for Q4

Act5.1 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act5.1 -cross countries evaluation for Q5

Act5.1 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

 Activity 5.2: “Getting to know an artist”

Act5.2 -cross countries evaluation for Q4

Act5.2 -cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act5.2 -cross countries evaluation for Q5

Act5.2 -cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

 Activity 6: “The emotions book”

Act6-cross countries evaluation for Q4

Act6-cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act6-cross countries evaluation for Q5

Act6-cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

 Activity 7: “Emotions through children’s eyes”

Act7-cross countries evaluation for Q4

Act7-cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act7-cross countries evaluation for Q5

Act7-cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 8: “Theatrical play in the school”

Act8-cross countries evaluation for Q4

Act8-cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act8-cross countries evaluation for Q5

Act8- cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 9: “Read me Feel me”

Act9-cross countries evaluation for Q4

Act9-cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act9-cross countries evaluation for Q5

Act9-cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 10.1: “Dress up and act”

Act10.1-cross countries evaluation for Q4 

Act10.1-cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act10.1-cross countries evaluation for Q5 

Act10.1-cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 10.2: “Stop bullying”

Act.10.2-cross countries evaluation for Q4

Act10.2-cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act10.2-cross countries evaluation for Q5

Act10.2-cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 11: “Pet time Happy time”

Act11-cross countries evaluation for Q4 

Act11-cross countries evaluation for Q4 COMPARISON

Act11-cross countries evaluation for Q5

Act11-cross countries evaluation for Q5 COMRAPISON 

Activity 12: “Party Time”

Act12-cross countries evaluation for Q4

Act12-cross countries evaluatio for Q4 COMPARISON 

Act12-cross countries evaluation for Q5

Act12-cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 13: “Big and Small Artists Together”

Act13-cross countries evaluation for Q4

Act13-cross countries evaluation for Q4 COMPARISON 

Act13-cross countries evaluation for Q5

Act13-cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

Activity 14: “I gesture you guess”

Act14-cross countries evaluation for Q4

Act14-cross countries evaluation for  Q4 COMPARISON 

Act14-cross countries evaluation for Q5

Act14-cross countries evaluation for Q5 COMPARISON

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση