ΈΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ – GREEK MEDIA ABOUT ERASMUS+ PROJECT

1. 19/06/2016: O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής δημοσίευσε πληροφορίες σχετικές με την εκδήλωση του σχολείου μας για τον αποχαιρετισμό της σχολικής χρονιάς, η οποία περιελάμβανε την ενημέρωση των γονέων σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Artemotion Xpress in Europe καθώς και τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου έτους εκπόνησης του προγράμματος.

The Special Education Staff Association of Athens published information about our school’s celebrations for the end of the school year. Parents were also informed about the European Project Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe” and all the activities carried out during the first year of the program.

2. Το ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe” δημοσιεύτηκε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://fliphtml5.com/elue/oksm/basic.

The information brochure about the European Project Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe” was published in the following link: http://fliphtml5.com/elue/oksm/basic.

3. 14/09/2015: Το Εκπαιδευτικό ιστολόγιο ΠΣΔ paterakismanos δημοσίευσε πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Artemotion Xpress in Europe.

The Educational Webpage ΠΣΔ paterakismanos published information about  the European Project Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

4. 12/10/2015: Η ηλεκτρονική εφημερίδα του Δήμου Κορυδαλλού “ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ” έγραψε για μας και το ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα “Artemotion Xpess in Europe”: “Ένα ξεχωριστό σχολείο της γειτονιάς μας – 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού”

The e-newspaper “Dimoskopio” of the municipality of Korydallos wrote about us and our European project “Artemotion Xpress in Europe”: “A special school in our neighbourhood – 1st Special Education Primary School of Korydallos”.

Το άρθρο αναδημοσιεύτηκε στις ακόλουθες σελίδες του κοινωνικού δικτύου Facebook:
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ “ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ” και Κορυδαλλός… Η πόλη των παιδιών.
The article was repuplished in the following links:
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ “ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ” and Κορυδαλλός… Η πόλη των παιδιών.

5. 16/12/2015: Στη σελίδα του Facebook “Κορυδαλλός… Η πόλη των παιδιών” δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για 3 Σαββατιάτικα εργαστήρια, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe” και με στόχο να ανοίξουν οι πόρτες του σχολείου μέσα από την Τέχνη. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί με πολύ όρεξη και μεράκι έφτιαξαν μοναδικά χειροποίητα Χριστουγεννιάτικα δημιουργήματα τα οποία διατέθηκαν σε Bazaar.

The facebook page “Κορυδαλλός… Η πόλη των παιδιών” has republished the invitation for the 3 Satudays’ workshop, under the European Project Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe” aiming to the opening of the schooll doors through Art. Parents, students and educational staff, with lots of energy and enthusiasm, made unique handmade Christmas crafts which were available in a Bazaar.

6. 27/4/2016: Στη σελίδα του Facebook “Κορυδαλλός… Η πόλη των παιδιών” δημοσιεύτηκε η 2η βραχυπρόθεσμη κατάρτιση του προσωπικού στην Βαρκελώνη της Ισπανίας που πραγματοποιήθηκε στις 18 με 22 Απριλίου 2016 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

Το άρθρο αναδημοσιεύτηκε: “Δήμος Κορυδαλλού – Σχολική Κοινότητα” .

The facebook page “Κορυδαλλός… Η πόλη των παιδιών” published the 2nd short term joint staff training and learning event in Barcelona Spain that was conducted in 18 – 22 April 2016 under the European programme Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

The article was republished in the following link: “Δήμος Κορυδαλλού – Σχολική Κοινότητα” .

7. 28/4/2016: O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής δημοσίευσε πληροφορίες σχετικές με τη 2η βραχυπρόθεσμη κατάρτιση του προσωπικού στην Βαρκελώνη της Ισπανίας που πραγματοποιήθηκε στις 18 με 22 Απριλίου 2016 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

Το άρθρο αναδημοσιεύτηκε: Σεεπεαα www.seepeaa.gr

The Special Education Staff Association of Athens published information about the 2nd short term joint staff training and learning event in Barcelona Spain that was conducted in 18 – 22 April 2016 under the European programme Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

The article was republished in the following link: Σεεπεαα www.seepeaa.gr

8. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook πληροφορίες σχετικές με τη 2η βραχυπρόθεσμη κατάρτιση του προσωπικού στην Βαρκελώνη της Ισπανίας που πραγματοποιήθηκε στις 18 με 22 Απριλίου 2016 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”..

Το άρθρο αναδημοσιεύτηκε: Ευρωπαϊκά προγράμματα Περ/κης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης

The State Scholarships Foundation published information about the 2nd short term joint staff training and learning event in Barcelona Spain that was conducted in 18 – 22 April 2016, on Facebook under the European programme Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

The article was republished in the following link: Ευρωπαϊκά προγράμματα Περ/κης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης

9. 24/05/2016: 28/4/2016: O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής δημοσίευσε πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά και καινοτόμα προγράμματα καθώς επίσης και τις δράσεις του σχολείου μας με ιδιαίτερη αναφορά στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

Το άρθρο αναδημοσιεύτηκε: Σεεπεαα www.seepeaa.gr

The Special Education Staff Association of Athens published information about the european and inovated  programs as well as the actions of our school with special reference to the European programme Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

The article was republished in the following link:Σεεπεαα www.seepeaa.gr

10. 19/10/2016: Η ηλεκτρονική εφημερίδα του Δήμου Κορυδαλλού “ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ” έγραψε για μας: 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού:Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”. 3η Βραχυπρόθεσμη κατάρτιση μάθησης στο Σιμπίου της Ρουμανίας.

The e-newspaper “Dimoskopio” of the municipality of Korydallos wrote about us:

1st Special Education Primary School of Korydallos:Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”. 3rd short term joint staff training and learning event in Sibiu Romania

11. 28/10/2016: O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής δημοσίευσε πληροφορίες σχετικές με τη 3η βραχυπρόθεσμη κατάρτιση του προσωπικού στην πόλη Sibiu της Ρουμανίας που πραγματοποιήθηκε στις 10 με 14 Οκτωβρίου 2016 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

The Special Education Staff Association of Athens published information about the 3nd short term joint staff training and learning event in Sibiu Romania that was conducted in 10 – 14 October 2016 under the European programme Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

12. 5/12/2016: O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής δημοσίευσε την πρόσκληση για το χριστουγεννιάτικο Bazaar του σχολείου μας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”..

The Special Education Staff Association of Athens published the invitation about our school’s christmas bazaar under the European programme Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”..

13. 28/01/2017: Η ηλεκτρονική εφημερίδα PiraeusPress.gr έγραψε για το σχολείο μας: “Ένα ξεχωριστό σχολείο της γειτονιάς μας – 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού”. 

The e-newspaper PiraeusPress.gr wrote about us: “A special school in our neighbourhood – 1st Special Education Primary School of Korydallos”.

14. 28/01/2017: O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής δημοσίευσε το δελτίο τύπου του σχολείου μας σχετικά με τα έως τώρα αποτελέσματα της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Artemotion Xpress in Europe.

The Special Education Staff Association of Athens published our school’s press release referring to the results of the 16 months’ implementation of the European Erasmus+ program Artemotion Xpress in Europe.

15. 30/01/2017: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δημοσίευσε πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Artemotion Xpress in Europe, που υλοποείται στο σχολείο μας.

The Greek National Agency published information about the European Erasmus+ program Artemotion Xpress in Europe.

16. 3/04/2017: Στη σελίδα του Facebook “Κορυδαλλός πόλη του πολιτισμού, του αθλητισμού, της παιδείας” δημοσιεύτηκε η 4η βραχυπρόθεσμη κατάρτιση προσωπικού και κοινή δραστηριότητα μάθησης στο Bad Teinach Zavelstein της Γερμανίας, που πραγματοποιήθηκε στις 13 με 17 Μαρτίου 2017 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

The facebook page “Κορυδαλλός πόλη του πολιτισμού, του αθλητισμού, της παιδείας” published the 4th short term joint staff training and learning activity in Bad Teinach Zavelstein Germany, that was conducted in 13 – 17 March 2017 under the European programme Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

17. 1/05/2017: O Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής δημοσίευσε πληροφορίες σχετικές με τη 4η βραχυπρόθεσμη κατάρτιση του προσωπικού στο Bad Teinach Zavelstein της Γερμανίας που πραγματοποιήθηκε στις 13 με 17 Μαρτίου 2017 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

The Special Education Staff Association of Athens published information about the 4th short term joint staff training and learning event in Bad Teinach Zavelstein, Germany that was conducted in 13 – 17 March 2017 under the European programme Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

18. 7/06/2017: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ δημοσίευσε πληροφορίες σχετικές με την 5η βραχυπρόθεσμη κατάρτιση προσωπικού και κοινή δραστηριότητα μάθησης στο Ptuj της Σλοβενίας, που πραγματοποιήθηκε στις 22 με 26 Μαΐου 2017 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

The Greek National Agency published information about the 5th short-term joint staff training and learning activity in Ptuj, Slovenia that was conducted in 22 – 26 May 2017, under the European programme Erasmus+ “Artemotion Xpress in Europe”.

19. 21/10/2017: Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, η ΕΡΤ (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση) παρουσίασε στο δελτίο ειδήσεων στις 15:00, το σχολείο μας στη γιορτή κλεισίματος της 6ης βραχυπρόθεσμης κατάρτισης προσωπικού και κοινής δραστηριότητας μάθησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Artemotion Xpress in Europe. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20.10.2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη του Δήμου Κορυδαλλού.

On Saturday 21st of October 2017, ERT (Greek National TV and RADIO), presented on the news (at 15:00), our school celebration for the 25 months of implementation of  “Artemotion Xpress in Europe” project. The closing event was held on Friday 20.10.2017 at Melina Merkouri cultural center of Korydallos.

Αφήστε μια απάντηση