ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2015 – 2018

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού θα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ κατόπιν έγκρισης της αίτησής μας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 μήνες (1/9/2015 – 28/2/2018). Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 6 συνολικά χώρες με τους εξής συντονιστές: Γερμανία – Ms Heike Eichbauer, δασκάλα ειδικής αγωγής, Πολωνία –  Ms Patrycja Pytlik, δασκάλα ειδικής αγωγής, Ρουμανία – Ms Mariana Hertoiu, δασκάλα ειδικής αγωγής, Σλοβενία – Ms Tanja Nikolovski, δασκάλα ειδικής αγωγής, Ισπανία – Mr Rodrigo Fafian Amado, δάσκαλος/ συντονιστής ΤΠΕ, με συντονίστρια χώρα την Ελλάδα και γενική συντονίστρια του προγράμματος την Κα. Μουρελάτου Σταμούλα, Εργοθεραπεύτρια του σχολείου μας. Ο τίτλος του προγράμματός μας είναι: «Artemotion Xpress in Europe» και υπόσχεται πολύ τέχνη, κίνηση, συναίσθημα, διαδραστικότητα, ζωντάνια, εκπαίδευση, δημιουργικότητα, φαντασία και συνεργασία.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ARTEMOTION XPRESS IN EUROPE”

Τι είναι το Erasmus+ ;

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: «Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων
2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

«Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος περιλαμβάνει σχέδια που διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες (αποκεντρωμένες δράσεις) όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (κεντρικές δράσεις-Education Audiovisual and Culture Executive Agency).
Η συγκεκριμένη Βασική Δράση ενισχύει:

• τις Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (Αποκεντρωμένη Δράση)

• τις Συμμαχίες Γνώσης (Κεντρική Δράση)

• τις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Κεντρική Δράση)

• την Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας (Κεντρική Δράση)

Οι δράσεις που στηρίζονται από αυτήν τη Βασική Δράση αναμένεται να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς, τα συστήματα πολιτικής στα οποία υπάγονται τέτοιου είδους δράσεις, καθώς επίσης και τα άτομα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις οργανωμένες δραστηριότητες.

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις/Εταιρικές Σχέσεις είναι αποκεντρωμένη δραστηριότητα και αφορούν σχέδια συνεργασίας που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αντιμετωπίζουν από κοινού σημαντικά θέματα, να αναπτύσσουν συνεργασίες και να μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές.

Στο πλαίσιο του ERASMUS+ ένας οργανισμός ηγείται της σύμπραξης και έχει το συντονισμό του σχεδίου. Στρατηγικές συμπράξεις διαφόρων μεγεθών είναι επιλέξιμες, ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε μικρότερους οργανισμούς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα».

Δημοσίευση από την Μουρελάτου Σταμούλα, εργοθεραπεύτρια.

Αφήστε μια απάντηση