Ενημέρωση για εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριων που θα φοιτήσουν στην Πρώτη Τάξη, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Στην Α΄ Τάξη  θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Στο 1ο Ειδικό Δ.Σ. Κορυδαλλού εγγράφονται για να φοιτήσουν μαθητές/τριες, που η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στο Δήμο Κορυδαλλού.

Παρακαλούμε, στα πλαίσια της τήρησης των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ. πριν από την επίσκεψή σας στο σχολείο μας για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄ τάξη  να γίνεται πρώτα τηλεφωνική επικοινωνία με τη δ/νση του σχολείου  στα τηλέφωνα: 2105620131 (κ. Ηρακλής Παληάς δ/ντής), τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου, για να προγραμματιστεί η μέρα και η ώρα που θα έρθετε για να καταθέσετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά εγγραφής, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Α:Υποβάλλονται κατά την εγγραφή :

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (θα την παραλάβετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία)

2.  Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο)

3. Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατοικίας

4. Βιβλιάριο Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει πως έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια

5.  Ατομικό Δελτίο Υγείας (θα παραλάβετε το σχετικό έντυπο από το Σχολείο)

Β. Απαιτείται για την εγγραφή :

6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο)

Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

7.  Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση

8. Γνωμάτευση από ΚΕΣΥ (πρώην Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία (για εγγραφή σε ειδικό σχολείο)

9. Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

10 Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Πρώτη Τάξη προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικόεπίσημα μεταφρασμένο, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Για τους μαθητές που φοιτούν στο σχολείο και οι γονείς  επιθυμούν να τους εγγράψουν στο Ολοήμερο για την επόμενη σχολική χρονιά, μπορούν να ζητήσουν την αίτηση εγγραφής από το σχολείο.

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

Ταχ. Δ/νση: Σταματοπούλου & Διογένους, 18122, Κορυδαλλός

Πληροφορίες: Ηρακλής Παληάς

τηλ. 2105620131

mail@1dim-eid-koryd.att.sch.gr

https://blogs.sch.gr/dimeidkor/

Αφήστε μια απάντηση