ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η πρόσκληση για συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΠΟΣΚΓΑΜΕΑ 2020. Όσοι είχατε δηλώσει ότι επιθυμείτε να συμμετέχει το παιδί σας στην κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, θα πρέπει να συμπληρώσετε το ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ /-ΣΡΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ, να το υπογράψει ο γιατρός του παιδιού σας και στη συνέχεια να το φέρετε στο σχολείο. Επειδή η προθεσμία για να συγκεντρώσει το σχολείο μας και να στείλει στη συνέχεια στην ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ τα δικαιολογητικά είναι σύντομη, παρακαλούμε να επιστρέψετε το Δελτίο Κατασκηνωτή στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Επίσης, μαζί με το Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας υποχρεωτικά θα πρέπει να επισυνάπτονται:

α) γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, ΑΕ Ελληνικής Αστυνομίας ήΥγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ, το 2011, ακόμη κι αν αυτή έχει λήξει, (όχι ΚΕΔΔΥ ή γνωμάτευση Γενικού Νοσοκομείου ή Ιατρού) στην οποία θα αναγράφεται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του/της κατασκηνωτή/τριας.

β) απλή (ευκρινής) φωτογραφία του/της κατασκηνωτή/τριας ΑμεΑ, επικολλημένη στο Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας

γ) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εμβολίων

Το Δελτίο μπορείτε να το παραλάβετε από το σχολείο μας, τις ώρες λειτουργίας, ή να το εκτυπώσετε ανοίγοντας το σύνδεσμο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ /-ΣΡΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή, λόγω των οδηγιών του Υπουργείου για τον κορωνοϊό, θα είναι αυξημένα τα μέτρα προστασίας  κατασκητών και συνοδών παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να ενημερωθείτε για τις οδηγίες, και τις υποχρεώσεις για τη λειτουργία κατασκηνώσεων ΑμεΑ που θα πρέπει να τηρηθούν, όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΠΟΣΓΑΜΕΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ

24 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο/η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα (Κ.Π.) για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) 2020:
Νέα Δεδομένα – Περισσότερες Απαιτήσεις για Ασφάλεια – Μεγαλύτερη Ευθύνη»

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Αγαπητοί/ες γονείς και κηδεμόνες,

Αγαπητοί/ες ενδιαφερόμενοι/ες και συνεργάτες για το ΚΠ ΑμεΑ,

Το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΚΠ ΑμεΑ) μας βρίσκει αυτή τη χρονιά ενώπιον της επιστροφής μας σε μια καινούρια για όλους/ες κανονικότητα, με λελογισμένη χαλάρωση των μέτρων, καθώς βρισκόμαστε ακόμη αντιμέτωποι/ες με την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19. Το γεγονός ότι οι επιδημιολογικοί δείκτες στη χώρα δεν εμφανίζουν επιδείνωση και τα περιστατικά / κρούσματα της πανδημίας έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, επέτρεψε την κατάφαση για την υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ για την θερινή περίοδο 2020, το οποίο, κατόπιν διαβεβαιώσεων από το Υπουργείο Εργασίας, θα ανατεθεί και φέτος στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Με τα δεδομένα αυτά, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19 και τις οδηγίες αυτής για τη λειτουργία κατασκηνώσεων ΑμεΑ, προέβη στην έκδοση εγκυκλίου οδηγιών για τη λειτουργία κατασκηνώσεων ΑμεΑ. Στην εγκύκλιο, που επισυνάπτεται, περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, που πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα από ΟΛΟΥΣ/ΕΣ (εμπλεκόμενες υπηρεσίες και πρόσωπα, φορείς που λειτουργούν κατασκηνώσεις, γονείς, κηδεμόνες, συνοδοί ΑμεΑ και με την υποστήριξή αυτών, οι κατασκηνωτές/τριες), καθιστώντας σαφές πως οι κατασκηνώσεις φέτος θα αντιμετωπίζονται ως κλειστές δομές για την προφύλαξη εργαζόμενων, συμμετεχόντων, μελών των οικογενειών τους και μέσω αυτών του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η κρισιμότητα της κατάστασης παραμένει και τα σημαντικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΚΠ ΑμεΑ επιβάλλουν στον/στην καθένα/μια να ενεργήσουμε με υπευθυνότητα και να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην πρόληψη ενδεχομένων εμφάνισης της νόσου στους κατασκηνωτικούς χώρους, για την απόλυτη προστασία των παιδιών μας και των οικογενειών μας και την καλύτερη δυνατή διαχείριση τυχόν νέων ζητημάτων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.

Οφείλουμε, η συλλογική προσπάθεια που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα για την αναχαίτιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και το «βαρύ τίμημα» που εμείς, οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, καταβάλαμε για την προστασία των παιδιών μας, να μην κινδυνεύσει από την «καλοκαιρινή» ανάπαυλα και χαλάρωση. Το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα είναι σημαντικό και θετικό, αλλά γνωρίζουμε όλοι/ες ότι παραμένει εύθραυστο.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ δεσμεύεται, όπως πάντοτε πράττει, στο πλαίσιο της ηθικής της ευθύνης έναντι στα παιδιά μας – κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ και στο απασχολούμενο προσωπικό υποστήριξης, ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την απρόσκοπτη και ασφαλή υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ. Στο πλαίσιο αυτό έχει προβεί στη λήψη μιας σειράς μέτρων προστασίας και ασφαλούς συμμετοχής των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία στο Πρόγραμμα, σε συνάρτηση με τα πρωτόκολλα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ.

Εξυπακούεται ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα μέτρα – πρωτόκολλα ασφαλούς συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι εξαιρετικά πιθανό να σημάνει κινδύνους, όχι μόνο για τα παιδιά μας, άτομα με αναπηρία, άλλα και για όλους/ες όσοι/ες ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου. Κατόπιν των ανωτέρω,

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

συνιστώντας

–  την πλήρη συμμόρφωση από κάθε ενδιαφερόμενο/η, εργαζόμενο/η, άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενο/η, συμμετέχοντα/ουσα στο ΚΠ ΑμεΑ 2020 με τις οδηγίες για την υλοποίηση του Προγράμματος,

–  την προσεκτική και υπεύθυνη ενημέρωση για τους όρους και τις διαδικασίες του Προγράμματος και την απόλυτα συνεπή τήρησή τους σε κάθε στάδιο (αιτήσεις και δικαιολογητικά, προετοιμασία και απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή στους κατασκηνωτικούς χώρους, δεσμευτικές ενέργειες και υποχρεώσεις, ενημέρωση και εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων προστασίας έναντι του κορωνοϊού, τήρηση πρωτοκόλλων κ.α.), και

αναμένοντας

–  την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης και υλοποίησης του Προγράμματος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και προς τον σκοπό της προετοιμασίας και επιτάχυνσης των ενεργειών από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες,

Προκηρύσσει το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2020,

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Α. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠ ΑμεΑ 2020

Αρμόδιο όργανο από την πλευρά της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την οργάνωση και υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ 2020, είναι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία φέρει συνολικά την ευθύνη για:

–  την οριστική επιλογή και κατανομή των κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ,

–  την τελική επιλογή, εποπτεία και καταβολή των αποζημιώσεων των συνοδών και του προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (που συμμετέχουν στο ΚΠ, συμπληρωματικά του προσωπικού που ορίζεται από τους Δήμους των κατά περίπτωση κατασκηνώσεων)

–  τη συνολική οργάνωση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του Προγράμματος.

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΠ ΑμεΑ 2020

Με δεδομένο ότι εξακολουθούν να συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι προφύλαξης από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, η συμμετοχή στο ΚΠ ΑμεΑ 2020 προϋποθέτει τα ακόλουθα:

Β1. Για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ:

  1. Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10οέτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 50 ετών.
  2. Κάθεκατασκηνωτής/τρια ΑμεΑ, έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Κ.Π. ΑμεΑ 2020, για ΜΙΑ & ΜΟΝΟ κατασκηνωτική περίοδο, ανεξαρτήτως κατασκηνωτικού χώρου που θα φιλοξενηθεί.
  3. Κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ με υποκείμενα νοσήματα (καρδιολογικά, αναπνευστικά κ.α.),όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011, ΦΕΚ 1856/τ.Β’/15.05.2020 (επισυνάπτεται), μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση, κατόπιν ρητής, έγγραφης σύμφωνης γνώμης του θεράποντος ιατρού τους.
  4. Κατά τον χρόνο προσέλευσηςστους κατασκηνωτικούς χώρους, κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ που προέρχονται από περιοχές, στις οποίες, λόγω έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, έχει επιβληθεί γενικευμένη απομόνωση (καραντίνα), δεν θα συμμετέχουν στο ΚΠ ΑμεΑ.

επιπλεον:

Οι οριστικά επιλεχθέντες/είσες κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ που θα συμμετάσχουν στο ΚΠ ΑμεΑ 2020, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ από 24 ΕΩΣ 72 ΩΡΕΣ πριν την είσοδό τους στους κατασκηνωτικούς χώρους σε ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 στο σύνολό τους.

Διευκρίνιση: Η κάλυψη του κόστους του μοριακού ελέγχου για κορωνοϊό SARS-CoV-2 δεν επιβαρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο ΚΠ ΑμεΑ 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διαδικασία, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η οποία θα αναρτηθεί στην ενότητα «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ» στον διαδικτυακό τόπο www.posgamea.gr.

Επισήμανση:

Στην περίπτωση που στο στενό περιβάλλον των κατασκηνωτών/τριών υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για την σοβαρή λοίμωξη Covid-19 (ΦΕΚ 1856/τ.Β’/15.05.2020), συνίσταται να αξιολογείται ο βαθμός της επικινδυνότητας κατά την απόφαση συμμετοχής κατασκηνωτή/τριας στο Πρόγραμμα, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα έκθεσης των ατόμων αυτών στον κίνδυνο λοίμωξης.

Αφήστε μια απάντηση