Ενημέρωση για εγγραφές μαθητών/τριών στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού

Ανακοινώνεται πως για το σχολικό έτος 2020-2021 οι εγγραφές μαθητών/τριών για το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού θα πραγματοποιηθούν από τις  15 Μαΐου 2020 έως τις 30 Μαΐου 2020.

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται μαθητές/τριες γεννημένοι το 2015 και 2016 καθώς και η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στο Δήμο Κορυδαλλού και στο Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.

Στα πλαίσια της τήρησης των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ. πριν από την επίσκεψή σας στο σχολείο μας για την εγγραφή του παιδιού σας:

-Να επικοινωνείτε: τηλεφωνικά στο 2105620131,6972819225 και γραπτώς στο email του σχολείου mail@1nip-eid-koryd.att.sch.gr για να προγραμματιστεί η μέρα και η ώρα που θα έρθετε για να καταθέσετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά εγγραφής, όπως αναφέρονται παρακάτω

Να φοράτε μάσκα και γάντια κατά την είσοδο σας στο σχολείο

Δικαιολογητικά εγγραφής

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα-Κηδεμόνα (θα την παραλάβετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία)
  2. Αποδεικτικό Διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας(Λογ.ΔΕΚΟ, Μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο)
  3. Βιβλιάριο Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει πως έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (θα παραλάβετε το σχετικό έντυπο από το Σχολείο)

5.Γνωμάτευση από ΚΕΣΥ (πρώην Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία (για εγγραφή και φοίτηση σε ειδικό σχολείο)

  1. Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας(σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικόεπίσημα μεταφρασμένο, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.

 Λήψη αρχείου

 

Αφήστε μια απάντηση