Ενημέρωση για εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριων που θα φοιτήσουν στην Πρώτη Τάξη, κατά το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.

Στην Α΄ Τάξη  θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

Στο 1ο Ειδικό ΔΣ Κορυδαλλού εγγράφονται για να φοιτήσουν μαθητές/τριες που η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στο Δήμο Κορυδαλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις εγγραφές, στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού παρακαλούμε, στα πλαίσια της τήρησης των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ. πριν από την επίσκεψή σας στο σχολείο  για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄ τάξη  να γίνεται πρώτα τηλεφωνική επικοινωνία με το διευθυντή του σχολείου στα τηλέφωνα: 2105620131 και στο κιν. 6934307855 κ. Ηρακλής Παληάς από τις  11:00 μέχρι τις 14:00,  τις  ημέρες του Μαΐου : Δευτέρα έως Παρασκευή ή να στείλετε μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου mail@1dim-eid-koryd.att.sch.gr  για να προγραμματιστεί η ημέρα και η ώρα που θα έρθετε για να καταθέσετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά εγγραφής, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Α: Υποβάλλονται κατά την εγγραφή :

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (θα την παραλάβετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία)

2. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο)

3. Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατοικίας

4. Βιβλιάριο Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει πως έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας (θα παραλάβετε το σχετικό έντυπο από το Σχολείο)

Β. Απαιτείται για την εγγραφή :

6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο)

Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

7.  Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση

8 Γνωμάτευση από ΚΕΣΥ (πρώην Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία (για εγγραφή και φοίτηση σε ειδικό σχολείο)

9. Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

10. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Πρώτη Τάξη προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικόεπίσημα μεταφρασμένο, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.Λήψη αρχείου

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

Ταχ. Δνση: Πλαταιών & Πάροδος Σολωμού

18121 Κορυδαλλός

Πληροφορίες Ηρακλής Παληάς

τηλ.2105620131 κιν. 6934307855

mail@1dim-eid-koryd.att.sch.gr

https://blogs.sch.gr/dimeidkor/

Αφήστε μια απάντηση