Το Ειδικό Σχολείο Κορυδαλλού Κέντρο Υποστήριξης ΕΑ&Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών  Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής  Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2007-2013, το σχολείο μας λειτούργησε ως Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ σε  σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης που αποτελούν το  Σχολικό Δίκτυο  Εκπαίδευσης  και  Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).  Σε κάθε σχολική μονάδα του ΣΔΕΥ, που λειτουργεί  ΤΕ, δημιουργήθηκε μια ΕΔΕΑΥ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ_ΔΟΜΩΝ

DHMOSIOTHTA_EDEAY_KEDDY_NSXOLEKO_2013_14_ΒΙ6Μ9-ΠΤΖ_7305665

Αφήστε μια απάντηση