ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

      Ένας σημαντικός τομέας του προγράμματος αγωγής των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο μας είναι η απόκτηση των βασικών συνηθειών και δεξιοτήτων α υ τ ο ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς. Ο τομέας αυτός αποσκοπεί στο να αναπτύξει το παιδί βασικές συνήθειες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες  για να μπορέσει το άτομο να διατηρείται στη ζωή χωρίς να είναι αναγκαία η συνεχής παρουσία των άλλων (ατομική καθαριότητα – πλύσιμο χεριών, δοντιών –  χρήση τουαλέτας – λήψη τροφής – ένδυση – υπόδηση – σωματική υγεία και ακεραιότητα) Οι συνήθειες αυτές και οι δεξιότητες έχουν εξαιρετική σημασία για κάθε άτομο που πρόκειται να ζήσει και να δράσει  ανεξάρτητο μέσα στο κοινωνικό σύνολο.

      Ο τρόπος διδασκαλίας των συνηθειών και δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης γίνεται από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό – τις Κοινωνικές Επιμελήτριες –  του σχολείου μας όπου όλες μαζί αλλά και η κάθε μία ξεχωριστά έχοντας αναλάβει δικά της τμήματα, το εφαρμόζει με ιδιαίτερη προσοχή. Όταν η κοινωνική επιμελήτρια πρόκειται να διδάξει, επειδή είναι δύσκολο το παιδί ν’ ακολουθήσει απλές λεκτικές οδηγίες, πρέπει να ξεκινά με τη μίμηση και μόνο όταν το παιδί αισθανθεί την ανάγκη να πραγματοποιήσει τη συνήθεια αυτή, πρέπει να εξηγήσει στο παιδί το συγκεκριμένο σκοπό στον οποίο αποβλέπει. Γι αυτό ο ασφαλέστερος τρόπος μάθησης είναι αυτός που βασίζεται στην ε π ί δ η ξ η και στη μ ί μ η σ η.

        Η σχολική ζωή έχει οργανωθεί με μια σειρά ενεργειών – ατομικών και κοινωνικών συνηθειών – που  επαναλαμβάνονται καθημερινά με σχολαστικότητα και με όμοιο τρόπο. Έτσι σε κάθε διδακτική ώρα του προγράμματος η Ε.Β.Π. σε συνεργασία με το/τη δάσκαλο/α του τμήματος αναλαμβάνουν καθημερινά να τηρούν πάντα την ίδια σειρά ενεργειών σχολικής ρουτίνας ώστε με αυτό τον τρόπο να δίνεται στο παιδί η ευκαιρία της συνεχούς επαναλήψεως … και ως γνωστό: »Επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως»

 

Δημοσίευση από τις Κοινωνικές Επιμελήτριες του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού

 Ζαχαρένια Μαρκεζίνη, Μπόρου Μαρία, Παρασκευή Ζυγουρίτσα

22/10/2011

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Πλύσιμο χεριών: Το πρώτο που  κάνουμε  στο παιδί  είναι να εξοικειωθεί με το νερό δηλαδή να βάζει τα χέρια του κάτω από την ανοιχτή βρύση χωρίς αυτό να του δημιουργεί κάποιο αρνητικό συναίσθημα. Η εξοικείωση αυτή μπορεί να γίνει μέσα από το παιχνίδι, πλένοντας μια κούκλα, πιτσιλώντας τον εκπαιδευτή κ.λ.π. Μετά με την εξοικείωση του με το νερό ακολουθεί η εξοικείωση με το σαπούνι. Πιάνουμε τα χέρια του παιδιού και του δείχνουμε τη διαδικασία του πλυσίματος. Όταν αυτό επαναληφθεί πολλές φορές τότε μειώνουμε τη δική μας συμμετοχή στην όλη διαδικασία μέχρι το παιδί να περατώνει μόνο του το πλύσιμο των χεριών. 

Παρασκευή Ζυγουρίτσα ΕΒΠ    (13/11/2012)

Αφήστε μια απάντηση