ΔΟΜΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο σχολείο μας φοιτούν 37 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικίας από 6 έως 14 ετών και   εκπαιδεύονται  κατανεμημένοι σε  8 τμήματα – βαθμίδες.

Η κατάταξη του κάθε μαθητή σε τμήμα  γίνεται αφού πρώτα  λάβουμε υπόψη την  αξιολόγησή του, η οποία γίνεται   από την παιδαγωγική και επιστημονική ομάδα  του σχολείου μας. Η αξιολόγηση γίνεται κατά την εγγραφή του μαθητή στη σχολική μας μονάδα, στην έναρξη του διδακτικού έτους και αν κρίνουμε απαραίτητο, και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

 Υπεύθυνος για το κάθε τμήμα αναλαμβάνει  εκπαιδευτικός με εξιδείκευση στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση.

Παράλληλα με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού – μαθησιακού προγράμματος, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών,  γίνεται και συστηματική παρέμβαση στους μαθητές μας από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ),  όπως ορίζεται με βάση  το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 Τα παιδιά  κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο μας υποστηρίζονται από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Η παρουσία και η συνεργασία όλων των παραπάνω ειδικοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική  και αποτελεσματική   για τη  σωστή και ολόπλευρη εκπαίδευση των μαθητών.

Επίσης έμφαση δίνουμε στην  έγκαιρη και πρώιμη παρέμβαση.

Ανοίξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα σχετικά προγράμματα που παρακολουθούν οι μαθητές του σχολείου μας.


ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αφήστε μια απάντηση