ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/frontizo-ton-eauto-mou

Η ψηφιακή εφαρμογή περιλαμβάνει ενότητες που σχετίζονται με την αυτοφροντίδα, τα συναισθήματα, και την κυκλοφοριακή αγωγή.

Κάθε ενότητα προσφέρει ένα περιβάλλον μάθησης αναλυτικό, διερευνητικό και βιωματικό. Λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και προσέγγισης του φυσικού περιβάλλοντος του μαθητή.  Η επεξεργασία της κάθε δραστηριότητας  γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει οριζόντια διασύνδεση με πολλά γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική…) και η νέα  γνώση να σχετίζεται με τις ανάγκες της  καθημερινότητας. Τέλος υπάρχουν ασκήσεις για εμπέδωση της δραστηριότητας, όπως: σύνθεσης λέξεων, αντιστοιχήσεις, παρατηρητικότητας, κρυπτόλεξου, συμπλήρωσης κενών, χρονικής ακολουθίας, αιτίας αποτελέσματος, παραγωγής γραπτού λόγου. Το περιεχόμενο των ασκήσεων σχετίζεται άμεσα με το λεξιλόγιο της υποενότητας.

Δημοσιεύθηκε στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση