ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

A. Τα βήματα για τη δημιουργία λογαριασμών και ψηφιακών τμημάτων

B. Διαδικασία υλοποίησης και προετοιμασίας ασύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης

Γ. Δομή εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Δ. Χρήσιμες Πληροφορίες για πρόσβαση στις πλατφόρμες – Οδηγίες

Ε. Αντιμετώπιση προβλημάτων – κέντρα εξυπηρέτησης – απομακρυσμένη βοήθεια

ΣΤ. Ενδεικτικός κατάλογος διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων

Ζ. Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι για άντληση υλικού

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση