Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

IMG 9073fc29f38dfc2fc6f73bcb01546983 VIMG 232daf4138ad706ec7bdf9b2f573232e VIMG 8b926cf421425aff7057819454db7c80 V

Στο πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων οι μαθητές των Γ’ & Δ’ τάξεων σε συνεργασία με τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων τάξεων προχώρησαν στην κατασκευή τμήματος του σχολικού κήπου.