Feed
Άρθρα
Σχόλια

 

ΠΡΑΞΗ

 

ΘΕΜΑ : « Σχεδιασμός υλοποίησης εργαστηριών Δραστηριοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου»

 

Στο Κατωμέρι Μεγανησίου και στο γραφείο συνεδριάσεων του Σχολείου, σήμερα  29/09/2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13.30 ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας που αποτελείται από τους:

 

1.       Μάντζαρη Πανωραία (Προϊσταμένη 2.     Αναστασία Χαριτάκη 3.       Ιωάννα Καρτσακλή
4.       Κυριακή Μιχαηλίδου 5.   Αναστασία Κούρτη 6. Κωνσταντίνα Χρήστου

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της προϊσταμένης του Σχολείου, για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν πάνω στο παρακάτω θέμα :

 

Σχεδιασμός υλοποίησης Εργαστηριών Δεξιοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου.

 

Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων και ο Διευθυντής μελέτησαν :

  1. Το Φ.Ε.Κ 111/12-6-2020 Νόμος της υπ’ αριθμ.4692, Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες Διατάξεις
  2. Το Φ.Ε.Κ 3567/4-8-2021 Αποφάσεις της υπ’άριθμ.94236/ΓΔ4
  3. Την Υ.Α 94236/ΓΔ4/29-07-2021 (Β’3567)του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
  4. Το εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2003&fbclid=IwAR2uHjfsSjl_JHyyskIQL1cRkcbE269zOJHM9UIXlXk_wP5B2FpC-DoFpIg

 

Ομόφωνα αποφασίζουν

 

Τη συμμετοχή του3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μεγανησίου στο πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το Σχολικό Έτος 2021-22.

 

Ο Σύλλογος οδηγήθηκε στην παραπάνω απόφαση ύστερα από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικό του σχολείου , τις ανάγκες, κλίσεις και δεξιότητες των μαθητών/τριών καθώς και τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα σχολικά έτη στο σχολείο.

Ο κύριος προσανατολισμός των δράσεων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η καλλιέργεια της ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιδιωκόμενος στόχος είναι η καλλιέργεια και ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων – επικοινωνία, ενσυναίσθηση, περιβαλλοντική συνείδηση, ψηφιακή πολιτειότητα – που θα αποτελούν εφόδια ζωής για το μελλοντικό ενεργό πολίτη.

Το  όραμα του σχολείου μας είναι η δημιουργία υπεύθυνων ενηλίκων με κριτική ικανότητα, συνεργατική διάθεση, γνώσεις, αξίες και δεξιότητες που θα είναι σε θέση να αποβάλλουν τα κακώς κείμενα του παρελθόντος και να προωθήσουν ένα νέο μέλλον για την τοπική κοινωνία, τη χώρα και τον πλανήτη, ένα μέλλον που θα είναι βασισμένο στο διάλογο, την ειρηνική επίλυση των διαφορών, το σεβασμό και την αποδοχή και, φυσικά, τη δημιουργία.

 

Ως ένα μικρό σχολείο, και με βάση τη γεωγραφική μας θέση, μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων επιθυμία μας είναι να έχουμε αυριανούς πολίτες που είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αύριο και να αναδείξουν τον τόπο τους, αλλά πάνω από όλα να παραμένουν σωστοί άνθρωποι που λειτουργούν με κριτήρια την ακεραιότητα, την φιλική διάθεση και την επικοινωνία.

 

  1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 11 Οκτωβρίου 2021 – 3 Δεκεμβρίου 2021

 

Α-Β τάξη υποθεματική: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια

Τίτλος: Μαθαίνω να τρέφομαι σωστά

Γ-Δ τάξη υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Τίτλος: Ένα στα πέντε

Ε-Στ τάξη υποθεματική: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη

Τίτλος: Όλοι ίδιοι όλοι διαφορετικοί

 

 

 

  1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 13 Δεκεμβρίου 2021-5 Φεβρουαρίου 2021

 

Α-Β τάξη υποθεματική: Κλιματική αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία

Τίτλος: Στον σεισμό ασφαλείς

Γ-Δ τάξη Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά

Τίτλος: Ατενίζοντας την Ομηρική Ιθάκη

Ε-Στ τάξη υποθεματική: Κλιματική αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία

Τίτλος: Στον σεισμό ασφαλείς

 

 

 

  1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 14 Φεβρουαρίου 2021- 1 Μαρτίου 2021

 

Α-Β τάξη υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα

Τίτλος: Εγώ κι εσύ μαζί

Γ-Δ τάξη Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Τίτλος: Το κάτι άλλο

Ε-Στ τάξη υποθεματική: Εθελοντισμός διαμεσολάβηση

Τίτλος: Δράσεις στην κοινότητα

 

 

  1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 11 Μαρτίου 2021-10 Ιουνίου 2021

 

Α-Β τάξη υποθεματική: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τίτλος: Παίζω με τα χρώματα

Γ-Δ τάξη Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Τίτλος: Επαγγέλματα που σιγά-σιγά σβήνουν

Ε-Στ τάξη υποθεματική: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τίτλος: Παίζω με τον ήχο

 

 

Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων των Εργαστηριών Δεξιοτήτων θα αναζητηθούν συνεργασίες με τοπικούς φορείς και με όμορες σχολικές μονάδες, στο μέτρο που είναι αυτό δυνατό υπό τις παρούσες συνθήκες προστασίας κατά του ιού COVID-19.

 

Οι δράσεις των Εργαστηρίων δεξιοτήτων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου ενώ με την ολοκλήρωση κάθε θεματικού κύκλου θα οργανώνεται ενδοσχολική παρουσίαση μεταξύ των μαθητών και μαθητριών και των εκπαιδευτικών όλων των τάξεων.

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η

Διασφάλιση της έκθεσης των μαθητών/τριών στον ιό covid-19 καθώς και η τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας και διάδοσης του κορωνοϊού σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγιεινής του ΕΟΔΥ και των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.

 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες .

 

Το πρακτικό αυτό αφού γράφτηκε και διαβάστηκε  υπογράφεται όπως ακολουθεί ώστε να διαβιβαστεί στη Α/Βάθμια Δ/νση Ν.Λευκάδος..

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

 

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων