ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.6/15012/Δ1/09-02-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24» και για τον καλύτερο προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, το Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα και  το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής που θα λειτουργήσουν στο σχολείο μας (ανάλογα με τον αριθμό εγγραφών) κατά το σχολικό έτος 2023-2024 γίνονται από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Οι μαθητές/τριες μπορούν να εγγραφούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:15-16:00, με δυνατότητα ενδιάμεσης  αποχώρησης 15:00) κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους (διατίθεται από το σχολείο και μπορείτε να την εκτυπώσετε και εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ).

β. Οι μαθητές/τριες μπορούν να εγγραφούν στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (13:15-17:30, με δυνατότητα ενδιάμεσης  αποχώρησης 15:50).

γ. Οι μαθητές/τριες μπορούν να εγγραφούν στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:15-8:00): Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο αφορά το σχολικό έτος 2023-2024 και διατίθεται από το σχολείο και από το σχολικό ιστολόγιο στη διεύθυνση: . Η προθεσμία εγγραφής είναι από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Ώρες: 08:30 – 09:30

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ. Σχολείου: 2422021641

Email σχολείου: dimefxei.mag@sch.gr 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το χρόνο σας και τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

η Διευθύντρια,

Παρασκευή Χαμηλού