Εγγραφή μαθητών/-τριών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

DSC02651

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής (διατίθεται από το σχολείο και συμπληρώνεται και υπογράφεται και από τους δύο γονείς). ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Διατίθεται από το σχολείο και συμπληρώνεται από γιατρό. ΑΔΥΜ

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ή Μισθωτήριο οικίας). Για να δείτε τους χάρτες που εμφανίζουν τα όρια των Δημοτικών Σχολείων, κάντε κλικ εδώ.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Στην περίπτωση μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:15-16:00, με δυνατότητα ενδιάμεσης  αποχώρησης 15:00) κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους (διατίθεται από το σχολείο).

β. Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (13:15-17:30, με δυνατότητα ενδιάμεσης  αποχώρησης 15:50).

γ. Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00): Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Η αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο διατίθεται από το σχολείο. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται συμπληρωμένα στο σχολείο μετά από επικοινωνία με τη Διευθύντρια του Σχολείου, κα Παρασκευή Χαμηλού.

Ώρες: 08:30-09:30

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ. Σχολείου: 2422021641

Email σχολείου: dimefxei.mag@sch.gr