«ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ: ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ» – ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ

 

Η Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Ευξεινούπολης και η Ενδοσχολική Συντονίστρια Τάξεων, κα Καλλιόπη Καζή, διοργανώνουν ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα: «Διαδραστικό Τετράδιο: ένα χρήσιμο εργαλείο». Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η κα Καλλιόπη Καζή, εκπαιδευτικός ΠΕ70 και Ενδοσχολική Συντονίστρια Τάξεων, και η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 στην αίθουσα της Γ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ευξεινούπολης στη 13:30. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα παραλάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.