Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου των μαθητών με δημιουργικό τρόπο

Θεωρήσαμε σκόπιμο οι μαθητές του σχολείου μας να περνούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, οπότε τους προτείναμε ορισμένες δραστηριότητες, όπως: puzzles και παιχνίδια γνώσεων.