Εμπλουτισμός της σχολικής βιβλιοθήκης με νέα βιβλία

Το σχολείο προέβη, με τα έσοδα από την πώληση της σχολικής εφημερίδας, στην αγορά καινούριων βιβλίων. Οι μαθητές κατενθουσιασμένοι, αφού τα κατέγραψαν στο ηλεκτρονικό αρχείο της βιβλιοθήκης του σχολείου,  ήδη ξεκίνησαν να τα δανείζονται και να τα διαβάζουν.