ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι μαθητές εδώ και δύο εβδομάδες, υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους, ασχολούνται με  την οργάνωση της βιβλιοθήκης του σχολείου.

Ο αριθμός των βιβλίων είναι περίπου 400-500.

Η διαδικασία της οργάνωσης έχει ως εξής: τα βιβλία αρχικά ταξινομούνται σε λογοτεχνικά και επιστημονικά και στη συνέχεια καταγράφονται σε φύλλο excel με την αντίστοιχη αρίθμηση. Μετά την καταγραφή ακολουθεί η τοποθέτηση ετικέτας.

Το οφέλη που προκύπτουν από την ενεργό εμπλοκή τους στην οργάνωση της βιβλιοθήκης είναι τα εξής:

  • Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας
  • Γνωρίζουν συγγραφείς και τίτλους βιβλίων
  • Γνωρίζουν να ταξινομούν και να καταγράφουν (Ταξινόμησαν τα βιβλία σε δύο κατηγορίες-λογοτεχνικά και επιστημονικά)
  • Μαθαίνουν να πληκτρολογούν και να χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
  • Μαθαίνουν το λογισμικό excel

Σκοπός του σχολείου είναι να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη, προκειμένου να λειτουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη και για το ευρύ κοινό.

20171114_114414

20171113_102238

20171110_111119

20171114_114436