ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  ΘΕΜΑ:  «  Υποβολή   υπεύθυνων δηλώσεων μόνιμης κατοικίας μαθητών/τριών για την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος 2020-2021» Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε, βάσει της αριθμ. 79942/ΓΔ4 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2005/Β/31-05-2019), μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου (23-12-2019), για την έγκαιρη υποβολή στο Δημοτικό Σχολείο Δωρίου  υπεύθυνης δήλωσης μόνιμης κατοικίας των μαθητών/τριών της ΣΤ τάξης, συνοδευόμενων από […]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 20/12/ 2019 και ώρα 13.15 θα δοθούν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας οι Έλεγχοι Προόδου των μαθητών/τριών για το 1ο Τρίμηνο. Για τους μαθητές/τριες των Α και Β τάξεων, που δεν υπάρχει γραπτή βαθμολογία, θα γίνει προφορική ενημέρωση. Σας παρακαλούμε να παραβρεθείτε την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 13:00 στο σχολείο […]

;
Copyright © Δημοτικό Σχολείο Δωρίου          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top