Το ανάστημα, όπως και άλλες ανθρώπινες ιδιότητες, καθορίζεται από γενετικούς παράγοντες που αφορούν στη δράση πολλών, εν πολλοίς άγνωστων, γονιδίων. Τροποποιητικά στη γενετική καταβολή επενεργεί το περιβάλλον και ιδιαίτερα οι παρακάτω παράγοντες :

  • διατροφή
  • γενικές συνθήκες διαβίωσης
  • καταπολέμηση των ασθενειών
  • ψυχοκοινωνικές συνθήκες

Η επίδραση της κληρονομικότητας στον καθορισμό του αναστήματος αναφέρθηκε ήδη από τον Galton (1889),[2] ο οποίος χρησιμοποίησε το ύψος στη διαμόρφωση του νόμου της «προγονικής κληρονομικότητας», ενώ ο Bateson το 1923 διατύπωσε την άποψη ότι το ανάστημα καθορίζεται από πολλούς γενετικούς παράγοντες. Έχει γίνει, όμως, φανερό ότι το περιβάλλον μπορεί να τροποποιήσει τη γενετική καταβολή και να επηρεάσει το ανάστημα. Συγκεκριμένα, οι δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες παρεμποδίζουν την πλήρη έκφραση του γενετικού δυναμικού και οδηγούν σε ανάστημα χαμηλότερο του γενετικά προβλεπόμενου. Αντίθετα, η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως συνέβη τον τελευταίο αιώνα στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, έχει ως αποτέλεσμα την πληρέστερη γενετική έκφραση και τη συνακόλουθη αύξηση του αναστήματος.

Πηγή: http://www.iatrikionline.gr/deltio_50b/03%20anastima.htm

Στα πλαίσια της 3ης δραστηριότητας της 5ης εβδομάδας της επιμόρφωσης Β1 στις Τ.Π.Ε , αντλήθηκαν στοιχεία για την ανάπτυξη του μέσου ύψους και  βάρους των παιδιών, από την παραπάνω ιστοσελίδα. Τα επεξεργασμένα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε εδώ και το φύλλο εργασίας βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο: S5_ws_dimitriadis_dimosthenis

 


ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ


Περισσότερες πληροφορίες

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων