123713

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 με τίτλο: «Η Πολιτιστική μου Κληρονομιά, το Βιώσιμο Μέλλον μου», του δεύτερου Ευρωπαϊκού προγράμματος που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται  από  το  ΙΚΥ  για  την  σχολική  μας  μονάδα,  πραγματοποιήθηκε, η τρίτη και τελευταία  κινητικότητα στις Συρακούσες και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο «Istituto Comprensivo «Giuseppe Lombardo Radice». Στην κινητικότητα συμμετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας.

     Σκοπός της επιτόπιας εργασίας (Job Shadowing)  ήταν το πολυπολιτισμικό συμπεριληπτικό σχολείο και πώς αυτό βρίσκει την εφαρμογή του στο Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η επιτόπια εργασία (Job Shadowing) παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, να φιλοξενηθούν για κάποιο διάστημα από ένα σχολείο εταίρο, και να ενταχθούν στο πρόγραμμα του, έχοντας την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δια ζώσης διαφορετικές παιδαγωγικές  τεχνικές διδασκαλίας και διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα Ευρωπαϊκών χωρών. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: , ,