Άρθρα με καρτέλα "Αναστάσιμες ευχές"

Αναστάσιμες ευχές!!!

pasxa2011Οι  μ α θ η τ έ ς,  ο  Σύλλογος  Διδασκόντων 

και  η  Διευθύντρια 

του  Δημοτικού  Σχολείου  Δ ε σ φ ί ν α ς

σ α ς    ε ύ χ ο ν τ α ι…

     Κ α λ ή   Α ν ά σ τ α σ η   κ α ι   Κ α λ ό    Π ά σ χ α!!!

Ετικέτες:

Αναστάσιμες ευχές!!!

pasxa2011Οι  μ α θ η τ έ ς,  ο  Σύλλογος  Διδασκόντων 

και  η  Διευθύντρια 

του  Δημοτικού  Σχολείου  Δ ε σ φ ί ν α ς

σ α ς    ε ύ χ ο ν τ α ι…

     Κ α λ ή   Α ν ά σ τ α σ η   κ α ι   Κ α λ ό    Π ά σ χ α!!!

Ετικέτες: ,

Αναστάσιμες ευχές!!!

pasxa2011

Οι  μ α θ η τ έ ς,  ο  Σύλλογος  Διδασκόντων 

και  η  Διευθύντρια 

του  Δημοτικού  Σχολείου  Δ ε σ φ ί ν α ς

σ α ς    ε ύ χ ο ν τ α ι…

Κ α λ ή   Α ν ά σ τ α σ η   κ α ι   Κ α λ ό    Π ά σ χ α!!!

Ετικέτες: ,

Αναστάσιμες ευχές!!!

pasxa2011

Οι  μ α θ η τ έ ς,  ο  Σύλλογος  Διδασκόντων  και  η  Διευθύντρια 

του  Δημοτικού  Σχολείου  Δ ε σ φ ί ν α ς

σ α ς    ε ύ χ ο ν τ α ι…

Κ α λ ή   Α ν ά σ τ α σ η   κ α ι   Κ α λ ό    Π ά σ χ α!!!

Ετικέτες: ,

Καλό Πάσχα!!!!

Περιμένοντας το φωτερό ποτάμι να ξεχυθεί στα τρίστρατα και τις ρούγες του χωριού μας, δίνουμε το μήνυμα της Ανάστασης που προσμένουμε προαναγγέλοντάς Την…..  ζυμώνοντας τα Λαζαράκια μας, φτιάχνοντας τις Αναστάσιμες λαμπάδες μας, βάφοντας τα Πασχαλινά αυγά μας…. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: , , ,

Π α σ χ α λ ι ν έ ς ε υ χ έ ς !!!!

 

Οι  μ α θ η τ έ ς,  ο  Σύλλογος  Δ ι δ α σ κ ό ν τ ω ν   

και  η  Δ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α 

του  Δ η μ ο τ ι κ ο ύ    Σ χ ο λ ε ί ο υ     Δ ε σ φ ί ν α ς

σ α ς    ε ύ χ ο ν τ α ι….

Κ α λ ή   Α ν ά σ τ α σ η   και   Κ α λ ό    Π ά σ χ α!!!

Ετικέτες: ,

Αναστάσιμες ευχές!!!

pasxa2011

Οι  μ α θ η τ έ ς,  ο  Σύλλογος  Διδασκόντων  και  η  Διευθύντρια 

του  Δημοτικού  Σχολείου  Δ ε σ φ ί ν α ς

σ α ς    ε ύ χ ο ν τ α ι….

Κ α λ ή   Α ν ά σ τ α σ η   κ α ι   Κ α λ ό    Π ά σ χ α!!!

Ετικέτες: ,

Καλό Πάσχα!!!

Καλό Πάσχα

 

Ετικέτες: ,

Αναστάσιμες Ευχές

easter-eggs-background-wallpaper

Η Διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων  και οι μαθητές

 του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας

σας εύχονται   Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!!!

Ετικέτες: ,

Αναστάσιμες ευχές


      Οι μαθητές και ο Σύλλογος Διδασκόντων του  Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας 

σας εύχονται…

  Καλή Ανάσταση και  Καλό Πάσχα!

 Οι μαθητές της Στ’ τάξης, σας εύχονται με το δικό τους τρόπο….. μέσα από την εφημερίδα  τους….. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς