2 1    Με αφορμή την Πανελλήνια μέρα  (6 Μαρτίου) κατά της βίας στο σχολείο,  την Πέμπτη 09-03-23, πραγματοποιήθηκαν δράσεις ευαισθητοποίησης των παιδιών σε θέματα βίας  και σχολικού εκφοβισμού, με γνώμονα την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου.

   Στα πιο μικρά παιδιά της Β΄ Δημοτικού η θεματική αυτή  παρουσιάστηκε μιλώντας περισσότερο για το θετικό συναίσθημα και αναδεικνύοντας τις αξίες της φιλίας της συνεργασίας , του σεβασμού και της επικοινωνίας. Τα παιδιά μέσα από χειροτεχνίες και ζωγραφική δημιούργησαν το δένδρο της φιλίας.

Στην Γ΄, Δ΄,  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις,  προβλήθηκε  ανά τμήματα(Γ΄-Δ’ και  Ε΄-ΣΤ’) ταινία μικρού μήκους, σχετιζόμενη με το θέμα της βίας στα σχολεία. Ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές, προσαρμοσμένη στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών, μέσα στα πλαίσια της οποίας εξετάστηκε το φαινόμενο, τα αίτια που το πυροδοτούν, οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται, οι συνέπειές του αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης και σωστής διαχείρισής του.

Ακούστηκαν οι απόψεις των μαθητών , οι σκέψεις και οι προβληματισμοί τους.  Οι μαθητές φάνηκαν ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο  συγκεκριμένο θέμα . Ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισαν το ζήτημα της βίας έδειξε ιδιαίτερη  ωριμότητα, υπευθυνότητα  και ενσυναίσθηση.  

Οι μαθητές/τριες του Εκπαιδευτικού Ομίλου: «Ταξίδι στον μαγικό χώρο του θεάτρου»,  με τη δημιουργία σχετικού βίντεο, θέλησαν να ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού, με γνώμονα την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου.