ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(ΕΛΕΓΧΟΙ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  την   Δευτέρα  13  Μαρτίου  2023 και ώρα 13:30  θα  γίνει ενημέρωση  από τους εκπαιδευτικούς  όλων των  τάξεων  αναφορικά  με   την πρόοδο των παιδιών σας και θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου του Β΄ Τριμήνου, στους γονείς των μαθητών των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄.