20221202 13461820221202 13352920221202 13415920221202 133857

 

 

 

 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των  εκπ/κών ενδοσχολική επιμόρφωση στη σχολική μας μονάδα. Η επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Διδασκαλία της Γλώσσας στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού», είχε ως εισηγητή  τον Αναπληρωτή Kαθηγητή ΤΕΕΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Στελλάκη Νεκτάριο.  Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής συνάντησης συζητήθηκε η σημασία της σωστής ανάγνωσης, και αναδείχθηκαν καλές πρακτικές και διδακτικά εργαλεία για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και προσεγγίσεις με γνώμονα τις  διαφοροποιημένες μαθησιακές ανάγκες της εκάστοτε σχολικής τάξης. 

Ευχαριστούμε πολύ τον Αναπληρωτή Καθηγητή, ΤΕΕΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Στελλάκη Νεκτάριο για την εξαιρετική εισήγησή του, την αμεσότητα του λόγου του και τις πολύτιμες συμβουλές του.

Η σημερινή κοινωνία της γνώσης επιβάλλει ένα δυναμικό εκπαιδευτικό σύστημα που να μπορεί να προβλέπει τους μετασχηματισμούς της και να ανταπεξέρχεται στις προκλήσεις της. Στο πλαίσιο αυτό ως σχολική μονάδα αξιοποιώντας επιστημονικούς φορείς και πανεπιστήμια όσο και ιδίους πόρους οργανώσαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς και αφού πρώτα διερευνήσαμε τις ανάγκες μας, ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου. Επιμορφωνόμαστε, συνεχώς εξελισσόμαστε, γιατί θέλουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας.