Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 23 και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, εργασίες επισκευής και συντήρησης του αλεξικέραυνου της σχολικής μας μονάδας. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο Δ. Δελφών κ. Μαντζώρο Ευστάθιο και τους Προέδρους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας  και Β/θμιας  Εκπ/σης Δ. Δελφών, κ. Ζαχαρόπουλο Ανδρέα και κ. Μανανά Ιωάννη που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας.