Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ «Préservation de la Planète, Développement Durable et Écocitoyenneté» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη  διαδικτυακή συνάντηση, με μαθητές  του σχολείου  Ecole primaire publique Mouguerre-Bourg, της Γαλλίας. Σε αυτή τη συνάντηση οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους, και να επικοινωνήσουν έστω και διαδικτυακά, στα Γαλλικά και στα Αγγλικά, με τους συμμαθητές τους από την Γαλλία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα και οι μαθητές μας ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό. Το γεγονός αυτό μας οδήγησε να κανονίσουμε το επόμενο ραντεβού μας με καινούριο περιεχόμενο επικοινωνίας και ανταλλαγής. Το πρόγραμμα Erasmus εκτός των άλλων, μας δίνει την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τη διδασκαλία μας, εν προκειμένω στις τάξεις της ξένης γλώσσας, να αναπτύξουμε τη βιωματική προσέγγιση στη μάθηση και τις διδακτικές πρακτικές μας. Υλοποιώντας το Ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραμμα, επιδιώκουμε με την εφαρμογή καινοτόμων και καλών πρακτικών, την καλλιέργεια αξιών σχετικά με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, την καλλιέργεια οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, την ευαισθητοποίησή των μαθητών μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τον εθελοντισμό  και την διαγενεακή αλληλεγγύη.