Το Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας είναι ένα από τα 14 σχολεία που επέλεξε το Υπουργείο Παιδείας για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα με τίτλο: «Πρόγραμμα Ρομποτικής & STEAM FLL – GAME CHANGERS», στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος του ΙΕΠ: «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». 

Σήμερα Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου  πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Ενημερωτική Τηλεδιάσκεψη για όλους τους συμμετέχοντες, στην οποία συμμετείχε η Υπουργός Παιδείας, εκπρόσωποι από το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ, Περ/κοί Δ/ντές, Δ/ντές Εκπ/σης, από την Δ/νση Π.Ε Φωκίδας η Διευθύντρια κ. Αμαλία Παπαϊωάννου και η Προϊσταμένη Εκπ/κών Θεμάτων κ. Αθηνά Καστανά, εκπρόσωποι της Eduact και τέλος οι εκπαιδευτικοί των 14 σχολείων που θα υλοποιήσουν το Πρόγραμμα.    

             

Το σχολείο μας είναι ένα από τα Πιλοτικά Σχολεία στα οποία εφαρμόζεται η δράση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Το  «Πρόγραμμα Ρομποτικής & STEAM FLL – GAME CHANGERS» εντάσσεται στον θεματικό άξονα: «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής, τεχνολογίας και επιστήμης για μαθητές μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής και θα συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τάξεων της σχολικής μας μονάδας, για το λόγο αυτό έχει αποσταλεί στο σχολείο μας ο σχετικός εξοπλισμός. Στο πλαίσιο του προγράμματος όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα επιμορφωθούν από το ΙΕΠ με τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διάρκειας 28 ωρών.