Στο πλαίσιο του έργου ERASMUS + «Planet’écol», διοργανώθηκε διαγωνισμός και στα πέντε σχολεία εταίρων του προγράμματος (Ιταλία, Κανάρια νησιά, Γουαδελούπη, Γαλλία, Ελλάδα), από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 για τη δημιουργία του επίσημου λογότυπου του προγράμματος. Ο διαγωνισμός, για το έργο που εκπροσωπεί το σχολείο μας πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα  9 -13/11/2020. Όλοι οι μαθητές ζωγράφισαν το δικό τους έργο και στη συνέχεια με μυστική ψηφοφορία οι μαθητές κάθε τάξης επέλεξαν δύο έργα που θα αντιπροσωπεύσουν την τάξη τους. Με την ίδια  διαδικασία  όλοι οι μαθητές του σχολείου ανέδειξαν ένα από τα δώδεκα τελικά έργα το οποίο εκπροσωπεί το σχολείο μας στην τελική φάση του διαγωνισμού. Από σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου οι μαθητές και των πέντε σχολείων θα αναδείξουν με μυστική ψηφοφορία το τελικό λογότυπο.

Στο σχολείο μας η ψηφοφορία λόγω των συνθηκών, θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και οι μαθητές θα βαθμολογήσουν με βαθμό ως το 1ο τα λογότυπα των άλλων σχολείων. Το τελικό λογότυπο θα χρησιμοποιηθεί για τον μοναδικό και άμεσο προσδιορισμό αυτού του έργου στα διάφορα μέσα : αλληλογραφία, γράμματα, πινακίδες, αφίσες, φυλλάδια, μπλουζάκια, ιστότοπος…

Κανόνες ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Προδιαγραφές

 • Στρογγυλό σχήμα
 • Μέγεθος: 10 cm σε διάμετρο
 • Χρώματα: πράσινο – μπλε – κίτρινο – καφέ
 • Χρωματιστά μολύβια -ξυλομπογιές
 • Θέματα: Βιοποικιλότητα, οικολογία
 • Σχέδιο: να είναι σαφές, ευανάγνωστο
 • Χωρίς κείμενο

Κριτήρια επιλογής: σεβασμός στο θέμα (10 βαθμοί), σεβασμός στα χρώματα (5 βαθμοί)

Ημερολόγιο

 1. Αναζήτηση στο σπίτι (ιδέες) : 26 – 31 Οκτωβρίου
 2. Σχεδιασμός λογότυπου στην τάξη 9 – 13 Νοεμβρίου 2020
 3. Συγκέντρωση των τελικών έργων ανά τάξη, από τους εκπαιδευτικούς: 13/11/2020
 4. Επιλογή σε κάθε σχολείο λογοτύπου: 13/11/2020
 5. Λογότυπα: αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε σχολείο – συνεργάτη: 13/11/2020
 6. Ψηφοφορία στα σχολεία από 30/11 έως 6/12/2020
 7. Διαβίβαση της ψήφου κάθε σχολείου μέσω email στο σχολείο της Γαλλίας : 6/12/2020
 8. Διακήρυξη αποτελεσμάτων σε κοινωνικά δίκτυα – ιστοσελίδα σχολείου: 6/12/2020 και ώρα: 8:00 π.μ. στη Γουαδελούπη,  1:00 μ.μ. στα Κανάρια νησιά,  2:00 μ.μ. στην Γαλλία  και στην Ιταλία,  3:00 μ.μ. στην Ελλάδα
 9. Δημοσίευση του λογότυπου: 6/12/2020

Διαδικασία επιλογής:

 • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα ορίσουν 2 σχέδια ανά τάξη με μυστική ψηφοφορία.
 • Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι δάσκαλοι θα ορίσουν για κάθε σχολείο, έναν φιναλίστ μεταξύ αυτών των σχεδίων.
 • Τέλος, μεταξύ 30 Νοεμβρίου έως  6 Δεκεμβρίου 2020, κάθε σχολείο θα δώσει βαθμολογία από 1 έως 10 στο τελικό λογότυπο των άλλων σχολείων των Ευρωπαίων εταίρων.
 • Το λογότυπο με τον καλύτερο μέσο όρο θα ανακηρυχθεί νικητής.

Α  π ο δ ο χ ή     τ ω ν     κ α ν ό ν ω ν

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν:

 • Σέβομαι τους κανόνες συμμετοχής στον διαγωνισμό
 • Σέβομαι τους κανόνες του διαγωνισμού του λογότυπου σχολείου του ERASMUS + «Planet’école»
 • Εξουσιοδοτώ τη δημόσια έκθεση του έργου
 • Το όνομα του δημιουργού δεν θα εμφανιστεί σε έγγραφα που χρησιμοποιούν το λογότυπο.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσω και δεν θα αντιγράψω ολόκληρο ή μέρος ενός ήδη υπάρχοντος λογότυπου
 • Ο νικητής αποδέχεται ότι ίσως να ξαναεπεξεργαστεί το έργο του.