Το σχολείο μας συμμετέχει στη δράση «ErasmusDays 2020». Η δράση «ErasmusDays 2020» αποτελεί μία ετήσια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που φέτος πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 17 Οκτώβρη σε όλη την Ευρώπη, με στόχο την ανάδειξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ και των θετικών εμπειριών που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί σε αυτό το Πρόγραμμα. Ζωγραφίσαμε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλήσαμε για τις Erasmus Days, γνωρίσαμε και ζωγραφίσαμε τις σημαίες των κρατών των σχολείων που συνεργαζόμαστε, αρχίσαμε να εργαζόμαστε για το λογότυπο του προγράμματος Erasmus+  «Planet’école» που υλοποιούμε στο σχολείο μας και εκλέξαμε τους οικολογικούς αντιπροσώπους μας. Ένα υπέροχο ταξίδι μόλις άρχισε!!!