Η 7η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2020 εναρμονίστηκε με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2020 και γιορτάστηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Το σύνθημα  της  ημέρας ήταν: «Αθλούμαι-Μένω Υγιής –Μένω Ασφαλής».  Ο εκπ/κός Φυσικής Αγωγής μίλησε στους μαθητές του σχολείου μας για τα ιδανικά και τις αξίες του Αθλητισμού. Σημειώνεται, ότι οι αθλητικές μας δράσεις  αναβλήθηκαν  και θα υλοποιηθούν σε χρόνο που αυτό θα είναι εφικτό και πριν την λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, όταν οι υγειονομικές συνθήκες λόγω της πανδημίας covid-19 το επιτρέψουν.

Κατά συνέπεια, προτεινόμενη δράση, τηρουμένων των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ αναφορικά με την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των συμμετεχόντων μαθητών –μαθητριών και εκπαιδευτικών είναι, η διοργάνωση ομιλιών με συναφείς θεματικές με τη δυνατότητα οι ομιλητές να είναι διακεκριμένοι αθλητές/τριες.

Βασικός άξονας παραμένει η ενεργοποίηση των μαθητών/τριών για την συμμετοχή τους σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις εντός του σχολείου, μέσω της ενημέρωσης της μαθητικής κοινότητας για τα ευεργετικά οφέλη της άθλησης σε συνδυασμό με την υγιεινή διατροφή, με τελικό προοπτικό στόχο ένα σωστό τρόπο ζωής και την ενίσχυση – προαγωγή των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Αθλητισμού ώστε ειδικότερα:

  • Να ενισχυθεί το προφίλ της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στα σχολεία.
  • Να προωθηθεί η κοινωνική ενσωμάτωση και η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών /τριών.
  • Να ενισχυθεί η Φυσική Αγωγή με την επικοινωνία ανάλογων δράσεων που υλοποιούνται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.