Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στοχεύει να αποτελέσει χρήσιμη πηγή ψηφιακής ενημέρωσης, που θα συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή επιστροφή στο σχολείο αλλά και μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του κορωνοϊού στον χώρο των σχολείων. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να ακολουθούνται πάντα τα παρακάτω μέτρα προστασίας.