Το Πρόγραμμα της εξ Αποστάσεως Σύγχρονης Εκπαίδευσης για την εβδομάδα 11 έως 15 Μαΐου 2020 είναι:

Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

ΣΤ΄ Τάξη:  Ώρα:11.00 π.μ –  Γλώσσα, Μαθηματικά

Ε΄ Τάξη:  Ώρα:12.00 μ.μ. – Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία

Β΄ Τάξη: Ώρα:17.30 μ.μ. – Γλώσσα, Μαθηματικά

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

ΣΤ΄ Τάξη:  Ώρα:11.00 π.μ –  Γλώσσα, Μαθηματικά, Γεωγραφία

Ε΄ Τάξη:  Ώρα:12.30 μ.μ. – Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικά

Α΄ Τάξη: Ώρα:18.00 μ.μ. – Εικαστικά

Β΄ Τάξη: Ώρα:17.30 μ.μ. – Γλώσσα, Μαθηματικά

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

ΣΤ΄ Τάξη:  Ώρα:11.00 π.μ – Μαθηματικά, Ιστορία

Ε΄ Τάξη:  Ώρα:12.30 μ.μ. – Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία

Β΄ Τάξη: Ώρα:17.30 μ.μ. – Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος

Γ΄ Τάξη: Ώρα:17.00 μ.μ. – Εικαστικά

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

ΣΤ΄ Τάξη:  Ώρα:11.00 π.μ  –  Γλώσσα, Μαθηματικά

ΣΤ΄ Τάξη:  Ώρα:12.30 μ.μ  – Γαλλικά

Ε΄ Τάξη:  Ώρα:12.30 μ.μ. – Γλώσσα, Μαθηματικά

Ε΄ Τάξη:  Ώρα:13.15 μ.μ. – Γαλλικά

Β΄ Τάξη: Ώρα:17.30 μ.μ. – Γλώσσα, Μαθηματικά

Δ΄ Τάξη: Ώρα:16.00 μ.μ. – Εικαστικά

Παρασκευή 14 Μαΐου 2020

ΣΤ΄ Τάξη:  Ώρα:11.00 π.μ  – Μαθηματικά, Ιστορία, Εικαστικά

Ε΄ Τάξη:  Ώρα:12.30 μ.μ. – Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία

Β΄ Τάξη: Ώρα:17. 00 μ.μ. – Εικαστικά

Β΄ Τάξη: Ώρα:17.30 μ.μ. – Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος

Στην e-class θα βρείτε το υλικό που αναρτάται για όλα τα Διδακτικά Αντικείμενα όλων των τάξεων της σχολικής μας μονάδας.