Το Πρόγραμμα της εξ Αποστάσεως Σύγχρονης Εκπαίδευσης για την εβδομάδα 22 έως 24 Απριλίου είναι:

Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

ΣΤ΄ Τάξη:   Ώρα: 11.00 π.μ.  –  Γλώσσα, Εικαστικά

Ε΄ Τάξη:  Ώρα:11.30 π.μ –  Γλώσσα, Μαθηματικά

Ε΄- ΣΤ΄ Τάξη:  Ώρα:19.00 μ.μ. – Πρόγραμμα Erasmus -Σύνδεση με Ιταλία

Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

Ε΄ Τάξη:  Ώρα:11.00 –  Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία

ΣΤ΄ Τάξη:   Ώρα: 11.00 π.μ.  –  Μαθηματικά, Ιστορία, Εικαστικά

Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Ε΄ Τάξη:  Ώρα:11.00 π.μ. – Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικά

ΣΤ΄ Τάξη:   Ώρα: 11.00 μ.μ. -Γλώσσα, Μαθηματικά, Γεωγραφία