Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θέλοντας να συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, αλλά και στην χωρίς προβλήματα ένταξη  των μικρών μαθητών της Α΄τάξης στο νέο τους σχολείο, αποφάσισαν…… «να  υιοθετήσουν από ένα Πρωτάκι».

   Οι μαθητές της Έκτης χωρίστηκαν σε ομάδες, επειδή ήταν περισσότεροι από τα Πρωτάκια, και κάθε ομάδα, αφού πρώτα συζήτησαν μεταξύ τους, υιοθέτησε ένα μικρό μαθητή της Α΄ τάξης.  Ανέβηκαν μαζί χέρι – χέρι τα μεγάλα σκαλοπάτια …και τους προσκάλεσαν στην τάξη τους. Εκεί χόρεψαν και ζωγράφισαν μαζί με τους μικρούς συμμαθητές τους. Την επόμενη ημέρα βγήκαν στο προαύλιο και έκαναν μαζί γυμναστική, έπαιξαν διάφορα παιχνίδια και διασκέδασαν.

    Οι μαθητές της Έκτης υποσχέθηκαν ότι… «θα έχουν τα μάτια τους ανοιχτά» και θα είναι εκεί για οτιδήποτε χρειαστούν τα Πρωτάκια τους!!!